Forurening af havmiljø | Fremstilling af bioplast

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • 12
  • 50
  • 6927
  • PDF

Rapport: Forurening af havmiljø | Fremstilling af bioplast

Til dette teknologiprojekt har jeg fået tildelt emnet 'vand'. Der var 4 forskellige underemner:

- Regnvand
- Grundvand
- Søer og åer
- Havet.

Jeg har valgt at beskæftige mig med forurening af havmiljøet med plastik.
Grunden til, at jeg har valgt at beskæftige mig netop med dette underemne er, at det er gået hen og blevet et stort problem, at havmiljøet bliver svinet til med plastik - for havdyr såvel som for mennesker. Dette vil jeg komme meget mere ind på under problembeskrivelsen, hvor jeg vil dokumentere dette problem.

Jeg skal i denne opgave gøre følgende:
 Formulere en problemstilling der omhandler 'havet'.
 Indsamle og bearbejde informationer således at problemstillingen kan dokumenteres.
 Udvikle og fremstille et produkt, der bidrager til at løse problemet.
 Vurdere konsekvenserne af den valgte løsning.
 Finde interessenter, der vil sætte produktet i produktion eller købe produktet.

Indhold

Abstract
Projektbeskrivelse
Dokumentation af problemet
Behovsundersøgelse og målgruppe
Krav til løsning
Løsningsforslag
Valg af løsning og PV-skema
Teknologianalyse
Produktuvkling
Produktkrav
Produktfremstilling
Afprøvning
Forbedringsforslag
Teknologivurdering
Samfundsvurdering
Miljøvurdering
Konklusion
Perspektivering
Reflektion
Kildeliste
Bilag
- Godkendt projektbeskrivelse
- Journal - Plast

Uddrag

Problembeskrivelse
Hvert år bliver der smidt millioner af plastprodukter ud, uden at forbrugeren kender til de store miljømæssige belastninger1.
250 millioner tons plast bliver produceret hvert år verden over, så længe der er olie tilbage.
Kun 5 % genbruges, og 20 % af plasten ender i havet6,7. Plast er desuden 100-1.000 år om at blive nedbrudt i naturen7. Dette har forårsaget ”plastiksupper” med et areal næsten 3 gange større end Frankrigs3. Med ”suppens” hastige vækst, mener nogle forskere at der om 10 år vil være dobbelt så meget affald i ”suppen”2. Det anslås, at ”suppen” anslås indeholder omkring 100 millioner tons plastik med en dybde på 10 meter visse steder; plast som stammer fra f.eks. tandbørster, plastikposer, legetøj og meget mere2,6.
Plast i havet bliver nedbrudt til små mikroskopiske stykker plastik, når de bliver udsat for sollys, og optages i fødekæden. Når plast bliver nedbrudt til små mikroskopiske stykker kommer de til at ligne plankton, hvilket får fiskene til at se dem som værende føde. Plasten ender igen hos os mennesker, da vi spiser fiskene, som har indtaget plasten, og giver dem videre til vores børn, når vi .... Køb adgang for at læse mere

Forurening af havmiljø | Fremstilling af bioplast

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.