Forsinkelse kap 11

  • HHX 3. år
  • Erhvervsret C
  • Ingen givet
  • 2
  • 286
  • Word2007

Noter: Forsinkelse kap 11

Noter til kap 11 om forsinkelse

Grundbog i erhvervsret.

Forsinkelse
Fastholde
Hæve
Erstatning

Uddrag

Def.: Varen er ikke på leveringsstedet til rette tid. (og det skyldes ikke købers egne forhold eller noget, som køberen bærer risikoen for)
Dækker også over den situation, at varen aldrig kommer.


Fastholde

Def.: Køber kræver aftalen opfyldt efter sin ordlyd på trods af forsinkelsen.

Betingelser: HO: Køber kan altid fastholde handlen

U: Fysisk/faktisk umulighed

U: Økonomisk umulighed (almindelig pengemangel er ikke nok)

Der skal reklameres rettidigt.


Hæve

Def.: Aftalen bortfalder og hver af parterne tilbageleverer, hvad de måtte have modtaget.

Betingelser: HO:

Køber kan hæve købet, hvis forsinkelsen er væsentlig.

I handelskøb er enhver forsinkelse væsentlig, (medmindre det kun er en ringe del af det solgte, der er forsinket).
Ved fixkøb er enhver forsinkelse væsentlig.

I forbrugerkøb er en forsinkelse i hvert tilfælde væsentlig efter overskri-delse af en af forbrugeren fastsat rimelig ekstrafrist. Fristen skal være fast-sat efter den “ventede” leveringstid... Køb adgang for at læse mere

Forsinkelse kap 11

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.