Forklaring på begreber og metoder i VØ

 • HHX 2. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • 12
 • 18
 • 3172
 • Word2003

Noter: Forklaring på begreber og metoder i VØ

Vi skulle forklare nogle begreber og metoder i VØ. Her er min besvarelse som jeg fik 12 for. I opgaven har min lærer også skrevet kommentarer og rettelser (disse er skrevet med rød)

Opgaven forklarer bl.a. følgende:

-Forklar bogføringsreglerne og gennemgå 2 eksempler på bogføring

-Forklar hvad en resultatopgørelse er og nævn eksempler på, hvilke regnskabsposter, der kan indgå i en resultatopgørelse

-Forklar hvad en balance viser og nævn eksempler på poster, der kan indgå

-Hvad foretager man sig generelt ved regnskabsafslutningen? Nævn eksempler på afslutningsposteringer.

-Hvad er formålet med regnskabsafslutningen? Nævn eksempler på konsekvenser ved ikke at foretage efterposteringer i forbindelse med regnskabsafslutningen.

-Hvordan bogføres omkostninger, der ikke er moms på? Nævn nogle eksempler på sådanne omkostninger

-Forklar den direkte metode til opgørelsen af vareforbrug og nævn eksempler på, hvornår den kan anvendes

-Forklar hvad periodisering er, hvorfor man periodiserer og gennemgå et eksempel på hvordan man bogfører en efterpostering.

-Forklar hvad årsregnskabet (og perioderegnskaber) kan anvendes til intern i virksomheden og eksternt hos interessenter

-Hvad er forskellen på en resultatopgørelse med artsopdelte omkostninger og en med funktionsopdelte omkostninger?

-Forklar kvalitetsregnskabet og hvordan det kan anvendes til at styre nogle aspekter ved virksomheden

-Forklar forskellen på VO og KO

-Forklar hvordan udenlandsk valuta omregnes til danske kroner

Forklaring på begreber og metoder i VØ

[36]
Bedømmelser
 • 17-06-2011
  Kan afgjort bruges. Men lidt en skam det ikke er skrevet om de steder, din lære har skrevet det er forkert. men godt ellers!
 • 20-06-2012
  Super Gode notater, dette har hjulpet mig rigtig meget til forståelsen af bogføring. Tak for det :)
 • 03-02-2015
  Givet af HHX-elev på 1. år
  ........................
 • 07-09-2014
  Rigtig godt... let at finde rundt i.. og god til eksamen