Forholdet mellem forældre og børn i det senmoderne samfund

Forholdet mellem forældre og børn i det senmoderne samfund

AT synopsis i Matematik B, Engelsk A og Samfundsfag A om forholdet mellem forældre og børn i det senmoderne samfund.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Problemformulering

Hvordan spejler det moderne familieliv ændringerne I et samfund med kulturel frisættelse og hvad betyder familien for individet I sen-moderniteten?

Underspørgsmål:

1) Hvilke faktorer har indvirkning/indflydelse med hensyn til nærvær og samvær mellem familie medlemmerne?

2) Hvordan påvirkes børnene af ændringerne I det senmoderne
Familieliv?

3) Hvor meget tid bruger individet I dag på familie kontra venner?

4) Hvordan påvirkes individet af den kulturelle frisættelse I forhold til valg af karriere og familiens indflydelse?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Underspørgsmål
Delkonklusioner
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

1) Hvilke faktorer har indvirkning/indflydelse med hensyn til nærvær og samvær mellem familie medlemmerne?

Folk bringer dem selv i centrum og skal realisere sig selv. Vi skal have nye mål hele tiden, så vi har noget at stræbe efter. I dag har fritidsinteresser meget stor indflydelse på, hvor meget tid man fysisk tilbringer sammen med sin familie. Fra man er helt lille, skal man både gå til svømning, fodbold, håndbold, tennis osv., mens ens forældre er til spinding, madlavning og spansk. Vores undersøgelse viste endda at kun 3/32 (9,38 %) prioterer familien som det vigtigste i deres hverdag. Forældre arbejder også langt mere og for mange flyder arbejdet og privatlivet sammen. Vores undersøgelse viste at 75 % af de spurgte havde forældre der også arbejdede hjemmefra. Derfor tilbringer børn meget tid på ... Køb adgang for at læse mere

Forholdet mellem forældre og børn i det senmoderne samfund

[1]
Bedømmelser
  • 16-04-2012
    god inspiration til psyk