AT synopsis om forbrug og klima

 • STX 3.g
 • AT (Naturgeografi C, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 3
 • 787
 • Word2007

AT synopsis om forbrug og klima

AT synopsis i Naturgeografi C og Samfundsfag A om forbrug og klima.

Problemformulering
På hvilken måde påvirker medierne vores forbrug og hvilke konsekvenser har det på klimaet?

Problemstillinger:
- Hvad er overforbrug og hvordan har vores forbrug udviklet sig?
- Hvordan påvirker medierne vores forbrug?
- Hvorledes er der en sammenhæng mellem forbrugsudvikling og klimaændringer?
- Hvilke muligheder er der for at forbedre situationen?

Studienets kommentar

Opgaven opfylder ikke formkravene for en AT eksamenssynopsis.

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Metoder, teori og materialer
Delkonklusion
Sammenfattende konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Delkonklusion:
- Hvad er overforbrug og hvordan har vores forbrug udviklet sig?
Overforbrug er når man forbruger mere end man har behov for. Danmark har et årligt overforbrug på ca. 27 milliarder, hvilket er mere end det dobbelte af den samlede ulandsbistand. Det er et beløb som kunne finansiere en ny Storebæltsbro – hvert år.
Bilen der holder i første gear i vejkrydset, køleskabet der er en tand for koldt, den for varme tøjvask og fjernsynet der kører selvom det ikke bliver set, er alt sammen overforbrug.

Igennem tiderne har vi slet ikke haft dette overforbrug som vi har i nutidens forbrugersamfund. I gamle dage sparede man op i flere måneder til en bestemt ting, og så brugte man tingen, til den gik i stykker. I dag skifter man tingene ud, alt efter hvad der er moderne.

Ifølge miljøtilstandsrapporten fra DMU er danskernes forbrug steget med 20 % siden 1990- ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om forbrug og klima

[2]
Bedømmelser
 • 13-10-2010
  Givet af 2.g'er på STX
  Det gode ved opgaven, er at den er overskuelig og let læselig. Den angiver gode kilder, og giver god inspiration til, hvordan man selv kan lave en synopsis. Dog er mangler der angivelse af hvilke artikler og aviser der er blevet brugt, og om de overhoved blev taget i brug.
 • 18-09-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Denne synopsis virker noget rodet, men altså det er jo også en mundtligt eksamen, så synopsen tæller ikke for noget.