Flint og salt - Råstoffer i Danmark

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 12
  • 5
  • 1854
  • PDF

Flint og salt - Råstoffer i Danmark

Dette er en rapport i naturgeografi om råstoffer i Danmark, hvor jeg undersøger flint og salt.

Indledning:
Jeg vil i denne opgave gå i dybden med to forskellige råstoffer. Jeg vil undersøge hvor de er i Danmark, hvordan de er dannet, hvad de anvendes til, hvor meget der udvindes i Danmark og om samfundet som helhed har nogen indvirkning på råstofferne. De to råstoffer jeg har valgt at arbejde med er fra hhv. den tertiære periode og fra perm: Flint (tertiær) & Salt (perm)

Lærers kommentar

Meget flot, fyldig og grundig og gennemarbejdet rapport. God resarch, jvf. de mange kildehenvisninger (SUPER) God egen skrivestil, der viser at du har godt fat i emnet. Eneste sted du slapper lidt af på den er i forbindelse med sidste punkt om råstofloven, her er den lidt tyndbenet, men ellers prima arbejde.

Indhold

Indledning
Lokalisering
Anvendelse
Industrien i dag
Lovgivningen

Uddrag

Jeg vil først starte med at beskrive hvor Flint findes i Danmark og også udvindes.
Størstedelen af den flint som er blevet udvundet kommer fra det østlige Danmark og mere specifikt omkring Præstø fjord, Ulvshale på Møn (men også v. Nordfelt og Borre Sømose), Stevns og op til Køge. Derudover er der også blevet udvundet flint på Odsherred, Langeland, Ærø, Samsø, Fjerritslev og på Djursland. I dag er produktionen dog hovedsageligt koncentreret omkring Møn hvor virksomheden Daneflint holder til. Derudover ligger der i dag også en Luxovit-fabrik i Kløv Kær tæt ved Thisted. Her udnytter man områdets flintforekomster til at lave Luxovit som bruges til vejbelægning. Området har siden stenalderen været kendt for sin flint og den kendte 'Hov flintmine' fra stenalderen ligger få kilometer fra Kløv Kær.
Salt udvindes i dag hovedsageligt i det nordlige Jylland... Køb adgang for at læse mere

Flint og salt - Råstoffer i Danmark

[1]
Bedømmelser
  • 13-12-2012
    dsadasdasdasdsadsadsadasdsa