SOP: Flexicurity eller Mobication i Teknologi og Samfundsfag

  • HTX 3. år
  • SRP (Teknologi A, Samfundsfag B, SOP)
  • 10
  • 16
  • 4080
  • PDF

SOP: Flexicurity eller Mobication i Teknologi og Samfundsfag

SOP om velstand i velfærd, hvor jeg fokuserede på de to modeller Flexicurity og Mobication. Jeg skrev opgaven med brug af Teknologi A og Samfundsfag B, og i denne gennemgår jeg de to modeller og deres indflydelse på samfundet, samt vurderer hvilken af de to der skal bruges i Danmark.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

FLEXICURITY ELLER MOBICATION? 1
Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Metodeafsnit 4
FLEXICURY 5
MOBICATION 6
REDEGØRENDE OPSAMLING FOR MODELLERNE 7
Fra Flexicurity til Modication 7
Velfærd og arbejdsmarked 8
Case omkring to forskellige samfundsniveauer indenfor modellerne 9
Direktøren 9
En socialassistent 10
Modellernes mulige konsekvenser for samfundet 11
Mit eget bud på den rigtige model at føre i Danmark 12
Konklusion 13
Kildeliste 14-15

Uddrag

"Indledning:

Samfundsøkonomi er i dagens Danmark blevet en meget stor betegnelse indenfor den politiske verden, som der jo hele tid bruger ordet i den offentlige debat.

Det som denne rapport går ind og besvarer, er om der kan være en sammenhæng mellem velfærd og velstand. For at kunne besvare dette spørgsmål, vil der blive inkluderet to arbejdsmodeller som hedder flexicurity og mobication. Der vil ud fra disse modeller blive analyseret og diskuteret omkring velfærdssystemet og arbejdsmarkeds samspil i Danmark.

Efter at grundlaget for modellerne er blevet lagt, vil der blive belyst omkring lønmodtagernes fordele og ulemper i en case, hvori de to modeller vil blive belyst. Der bruges til det formål to forskellige økonomiske erhvervspersonligheder, som henholdsvis er på det højere og det lavere lønningsniveau.

Derefter vil der blive lavet en redegørelse for de væsentligste samfundsmæssige konsekvenser modellerne ”teoretisk/redegørende” kan skabe i samfundet. Til sidst vil der på baggrund af besvarelserne af problemstillinger i opgave-formuleringen, blive givet et begrundet svar på hvilke af disse to modeller, der er bedst ført i Danmark.

Konklusionen vil så afrunde problemfeltet, om der kan være vækst og velstand i velfærd."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Flexicurity eller Mobication i Teknologi og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.