SOP om Flügger | Matematik A og Virksomhedsøkonomi A

SOP om Flügger | Matematik A og Virksomhedsøkonomi A

SOP som indeholder en præsentation af Flüggers regnskab og produktion, samt udregnede nøgletal som afkastningsgrad, overskudsgrad m.fl. Herudover vurderer jeg resultaterne af den statistiske analyse.
Opgaven er skrevet i Matematik A og Virksomhedsøkonomi A.

Opgaveformulering

- På baggrund af en kort karakteristik af Flügger A/S foretages en regnskabsanalyse, der danner baggrund for en beskrivelse og vurdering af udviklingen i Flügger A/S' økonomiske situation.
- Redegør for forskellige statistiske begreber f.eks.: Gennemsnit, varians og standardafvigelse. Redegør desuden meget kortfattet for indekstal.
- Analysér ved hjælp af statistiske begreber og indekstal en del af Flügger A/S' regnskab og produktion.
- Til sidst ønskes en vurdering og diskussion af resultaterne af den statistiske analyse.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 3
2. Resumé 3
3. Flüggers udvikling 3
4. Virksomhedsprofil 4
5. Flüggers målsætning 4
6. Problemformulering 5
7. Regnskabsanalyse 6
7.1 Konklusion på regnskabsanalyse 8
8. Redegørelse af statistiske begreber 8
8.1 Gennemsnit 8
8.2 Eksempel 9
8.3 Varians 9
8.3.1 Eksempel 9
8.4 Standardafvigelse 10
8.4.1 Eksempel 10
9. Redegørelse for indekstal 10
10. Analyse ved hjælp af statistiske begreber 11
10.1 Typeinterval 12
10.2 Gennemsnit 12
10.3 Varians og standardafvigelse 13
10.4 Histogram 14
10.5 Sumkurve 14
10.6 Kvartilsæt 15
10.7 Fraktiler 15
10.8 Indekstal 16
11. Aktier og aktieafkast 16
11.1 Aktiekurs 16
11.2 Tendensanalyse 17
11.3 Vurdering og diskussion af statistisk analyse 18
12. Hovedkonklusion 19
13. Litteraturliste 21
14. Bilag 22
14.1 Resultatopgørelse 22
14.2 Aktiver 23
14.3 Passiver 24
14.4 Formler til analyseformål ved virksomhedsøkonomi 25
14.4.1 Rentabilitet 25
14.4.2 Indtjeningsevne 25
14.4.3 Kapitaltilpasningsevne 26
14.5.1 Tendensanalyse uden glidende gennemsnit 26
14.5.2 Tendensanalyse med glidende gennemsnit 27

Uddrag

1. Indledning

På baggrund af regnskaber fra de sidste 4 år vil man i denne rapport kunne læse om, hvordan Flüggers regnskab og produktion har udviklet sig.
__________

3. Flüggers udvikling

Flügger er en lang histore. Helt tilbage i 1785 begyndte det, der i dag er en stor dansk virksomhed, med godt 1.000 medarbejdere og et salg på 1.035 mio. kr.

Den tyske Johan Daniel Flügger grundlagde selskabet, som tilhørte famlien gennem fire generationer. I slutningen af 1890 bliver Flügger grundlagt i Danmark, efter en oparbejdelse af salg til malermestre i Danmark. Efter anden verdenskrig blev Flügger dansk, da den danske stat baslaglagde al tysk ejendom i Danmark. På dette tidspunkt var Flügger en virksomhed på 20 medarbejdere og havde et salg på 2,4 mio. kr om året. I 1958 og 1970 bygger Flügger fabrikker i Rødovre og Kolding, og i forbindelse med udvidelsen i 1970 bliver Flügger til et aktieselskab.

I 1975 starter Flügger deres egen butikskæde. Midt i 70'erne starter Flügger en virksomhed i Norge, og der bliver også startet salgsselskabet Color her i Danmark. I sommeren 1978 bryder fabrikken i Kolding i brand. Deres produktionsanlæg bliver genopført, og i dag regnes det for ..... Køb adgang for at læse mere

SOP om Flügger | Matematik A og Virksomhedsøkonomi A

[2]
Bedømmelser
  • 07-12-2011
    Givet af Studerende på 1. år
    den er god nok til en inspiration.
  • 04-10-2011
    Fin opgave til inspiration