Religion og kultur i "Fiskerne" af Hans Kirk

  • STX 2.g
  • Dansk A
  • 12
  • 13
  • 4706
  • PDF

Religion og kultur i "Fiskerne" af Hans Kirk

Dette er en større opgave i Dansk om Fiskerne, der er en roman skrevet af Hans Kirk. Opgaven giver en analyse og fortolkning af bogen, samt en beskrivelse af forfatteren, Hans Kirk, og den tid, som bogen er skrevet i. Der er lagt særlig vægt på det religiøse aspekt i Fiskerne.

Studienets kommentar

En rigtig god opgave der kan bruges som inspiration på flere måder. Den vil være god hvis du skal skrive om en kollektivroman, andre eller samme værk af Hans Kirk eller andre former for litteratur der omhandler religion og samfund.

Indhold

Indledning
Engelsk referat af opgaven
Samtidsbaggrund
Præsentation af forfatter
Præsentation af romanen
Temaer
Kultursammenstød
Religion, levevilkår og seksuealitet
Fællesskab
Budskab
Konklusion

Uddrag

Indledning:

”Ethvert værk må give udtryk for en oplevelse eller
anskuelse og være båret af lyst til at overbevise andre”

Fællesskab, religion, og kultursammenstød er nogle af de temaer der bliver berørt i Fiskerne, skrevet af Hans Kirk i 1928. Han havde et budskab der skulle ud blandt læserne, som, i øvrigt, har taget rigtig godt imod bogen. I 1977 var boget blevet udgivet i over en kvart million eksemplarer . Hans Kirk er bl.a. også forfatteren bag ”Daglejerne” (1936) og ”Skyggespil”(1953) .

Det unikke ved Hans Kirk, er hans tankevækkende måde at skrive på. Fiskerne var en af de første kollektiver-romaner der blev skrevet, og måden hvorpå han, barskt, gengiver et fællesskab baseret på religion og arbejde, har gjort den til en af de mest læste danske romaner nogensinde.

I min opgave vil jeg kigge på de forskellige temaer Hans Kirk berører i ”Fiskerne, gennem analyser og fortolkninger. Her vil jeg supplere med indsamlet litteratur. Derudover vil jeg kigge på Hans Kirks liv og holdninger og se om noget af dette, kommer til udtryk i bogen.
Med dette som grundlag, vil jeg se på de samfundsklasser der er omtalt i romanen, og hvilken relevans de har for religionerne.

(...)

Præsentation af romanen:

”Fiskerne” er skrevet af Hans Kirk i 1928.
Romanen handler om en gruppe fiskere, der forlader det hårde liv ved vestkysten og flytter til et lille grundtvigiansk samfund ved Limfjorden, hvor de grundtvigianske velstillede gårdejere skaber en kontrast til den fattige indremissionske fiskergruppe. Vi følger det indremissionske fællesskab over fem-seks år, hvor de forsøger at ændre det frie grundtvigianske samfund, til et indremissionsk samfund, hvor de normer der er i denne tro skal følges.
Til at starte med forsøger de indremissionske at ændre det grundtvigianske samfund, men forgæves. De er meget forargede, og frustrerede over de normer der bliver levet efter i det nordjyske. ”Lars Bundgaard sagde: Her er mange ting, som skulle være anderledes. Ungdommen har ikke andet at tænke på end narrestreger. De står hver aften og glaner på vejen og ryger cigaretter og fjanter med pigerne. Ja, man skulle vel ikke dømme, men det er nu den præst, som ikke gavner. Han har lavet en ungdomsforening som holder møde i forsamlingshuset. Bagefter er det tit, de danser. Danser de! sagde Tea forarget.” . De forsøger også at få den lokale bager til at holde søndagslukket, da det er en hviledag ifølge de indremissionske: ”Vi ville gerne tale med dig om den her søndagshandel, sagde Lars Bundgaard. Det er galt af dig at holde åbent. Men bageren ville ikke tage imod.”. Selvom det ikke lykkes i starten, bliver de indremissionske ved med at kæmpe for at få omvendt det grundtvigianske folk. Gruppen af indremissionske vokser, og til sidst lykkes det dem at fordrive den grundtvigianske præst, og det er et tegn på, at nu har de sejret: ”Min stilling er undergravet, og nu har jeg kæmpet min kamp og tabt.” ... Køb adgang for at læse mere

Religion og kultur i "Fiskerne" af Hans Kirk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.