Find Holger

4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 (20 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Studienet.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Studienet.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Dansk A

Karakter

12

Antal sider

14

Antal ord

4675

Filformat

PDF

Guldnoter, Kronik: Find Holger

Få hjælp og inspiration til at redegøre og karakterisere i en kronik om feminisme i dag udfra "Find Holger - og en feminist" med Studienets Guldnoter.

Guldnoterne til "Find Holger - og en feminist" hjælper dig sikkert igennem Opgave 2 fra eksamenssættet August 2011 i Dansk, hvor man skal skrive en kronik som indeholder en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i førnævnte artikel, samt en diskussion af tekstens synspunkter.
Læs artiklen "Find Holger - og en feminist" her: Læs her

Vores guldnoter til "Find Holger - og en feminist" af Kathrine Stampe Andersen er en indsamling af alle de synspunkter, elementer, argumenter og citater, det kunne være relevant at komme ind på i en redegørelse, analyse og diskussion af teksten.

I guldnoterne kigger vi bl.a. nærmere på:
 • Opgaveformuleringen
 • Tekstens hovedsynspunkter
 • Argumentationen i teksten
 • Hjælp og forslag til din diskussion
 • Perspektiver på teksten


Hent guldnoterne og få hjælp og inspiration til din opgave om "Find Holger - og en feminist".

Indhold

 • En hjælpende hånd
  • Notepapiret
  • Trin for trin vejledning
 • Opgaveformuleringen
  • Temaet
  • Punkterne
  • Opbygning og omfang
 • Tekst : find holger – og en feminist
  • Facts om teksten
   • Resumé
 • Synspunkter i tekst[redegørelse]
  • Sådan skal du redegøre
  • Tre hovedsynspunkter
   • Feminister tager ikke ansvar
   • Mandekønnet er i opløsning
   • Feminismen undergraver det kvindelige og kernefamilien
 • Argumentationsformen [karakteristik]
  • Sådan skriver du din karakteristik
  • Argumentationsformer i tekst 2
   • Subjektiv og objektiv stil
   • Patos-argumenter
   • Ordvalg, der påvirker læserens holdning – værdiladede ord
 • Diskussion
  • Hvordan skal du diskutere?
  1. En diskussion af synspunkterne i tekst 2
  • Feminismens indflydelse i dag
  • Det politiske ansvar
  • ”Find holger”
  1. Andre synspunkter og perspektiver

Uddrag
"Temaet:
Temaet for din kronik står som det første i opgaveformuleringen. Temaet er: 'feminisme i dag'. Feminismen var en stærk bevægelse i tresserne og halvfjerdserne, men hvilken rolle spiller den i dagens samfund?

Er den en god bevægelse, der skaber lighed mellem kønnene, eller er den med til at undergrave forholdet mellem kønnene og kernefamilien?"... [læs mere nu]