SOP: Finanspolitik og Fremtidig Politik i Samfundsfag og IØ

SOP: Finanspolitik og Fremtidig Politik i Samfundsfag og IØ

SOP som bearbejder politiske udspil som fair løsning og genopretningspakken, med fokus på finanspolitik og fremtidig politik - Opgaven er udarbejdet i fagene International Økonomi A og Samfundsfag B.
Du kan få hjælp til at forstå finanspolitik i Studienets kompendium om økonomisk politik.

Opgaveformulering

Redegør kort for begrebet finanspolitik og vurder herunder udsagnet, at Keynes har fået et comeback.

Redegør for ”blå bloks” initiativer af økonomisk art samt tilsvarende initiativer fra ”rød blok” i
forbindelse med at afværge de værste følger af finanskrisen og herunder analysere årsagerne til forskellene i de to økonomiske strategier.

Afslutningsvis ønskes en vurdering af betingelserne for vort velfærdssamfund ved et eventuelt regeringsskifte ved næste valg.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Titelblad 1
Forside 2
Abstract 3
Indholdsfortegnelse 4
Indledning 5
Afgrænsningsområde 6
Kildekritik 7
- Aktiv finanspolitisk i historisk perspektiv
Finanspolitikkens begreb 8
Keynes teori og comeback 10
Politiske initiativer 12
Finanspolitikken og EU 15
Blå og rød stue 18
Er der forskel på blå og rød blok politik? 20
Fremtidsudsigter for velfærden 24
Konklusion 29
Bilag 31
Litteraturliste 32

Uddrag

"Indledning:
Finanspolitikken og dens økonomiske redskaber spiller en stor rolle, når vi skal afværge kriser, som f.eks. den nylige finanskrise, der ramte Danmark i starten af 2008.

Politikerne har mulighed for at benytte sig af økonomiske redskaber, som både har positive og negative eftervirkninger for vores samfund. Mellem rød og blå blok politik har der altid været delte meninger om, hvilke metoder der er bedst, og hvordan man bedst sikrer Danmark økonomiske fremtid og som velfærdsstat. Desuden er vores medlemskab i EU med til at stille krav til Danmark i form af konvergenskravene, ERM2 og derved begrænse vores politiske indgrebs muligheder.

Objektivitet er vigtig, når man skal give sin vurdering af disse to tilgange til en fremtidig regering og dens styring, og derfor vil der blive inkluderet flere analyser af de foregående politiske foretag siden regeringsskiftet og deres fremtidige muligheder.

Det er vigtigt, at man får indblik i den magt, som politikerne har, fordi vi som borgere i et demokratisk samfund, selv skal være med til at tage disse beslutninger, ved at vælge de rigtige politikere til at varetage vores interesser.

Denne opgave vil give indblik i forskellene i den økonomiske politiske del mellem den politiske højre og venstre fløj. Herudover vil vi se på hvilke situationer, der har været med til at give Keynes teori et comeback og hvor dette først er anvendt.

Alt dette vil munde ud konklusioner for Danmarks fremtid ved næste valg med enten en blå eller rød regering, og hvad dette vil betyde for vores velansete velfærdssamfund, som i dag allerede befinder sig under pres."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Finanspolitik og Fremtidig Politik i Samfundsfag og IØ

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.