SRP: Finanskrisen og Boligmarkedet i Samfundsfag og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 23
 • 8123
 • PDF

SRP: Finanskrisen og Boligmarkedet i Samfundsfag og Historie

SRP om Finanskrisen (Subprime-krisen) og boligmarkedet, og konsekvenserne for det danske boligmarked.

I opgaven gennemgås årene op til krisen, og det opsving som gik før krisen, samt de første tegn på at krisen var på vej.

Baggrunden for krisen afdækkes, både lokalt og globalt, og jeg vurderer betydningen af krisen for det danske boligmarked, samt hvordan hvilke løsninger der er forsøgt og kan forsøges.

Elevens kommentar

Det eneste der skal kigges lidt igennem er diskussionen.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

2.1 Danmarks Økonomi 3
2.2 Grunden til den Økonomiske Vækst 4
2.3 Det Danske Opsving 7
2.4 Det Danske Boligmarked 9
2.5 Startskud til Krise 10
3.1 Baggrund for Finanskrisen 11
3.2 Den Globale Finanskrise 13
3.3 Foretagne Indgreb mod Finanskrisen 15
3.4 Betydning for det Danske Boligmarked 16
4.1 Løsninger i Danmark 18
5.1 Konklusion 21
Litteraturliste 22

Uddrag

"1.1 Indledning
De sidste mange år har Danmark og resten af den vestlige verden klaret sig utroligt godt økonomisk. Hvor end man har set hen, har man fået øje på højkonjunktur, overskud på betalingsbalancer og høje beskæftigelsestal.

Der var så stor tillid til den økonomiske situation og fortsatte vækst, at man blev mere og mere grådige, og derfor begyndte finanshuse verden over, at tage flere og flere risici, som f.eks. at låne penge ud til folk med lav kreditværdighed.

Der var ingen problemer i starten, men i året 2008 sker det som ingen havde turdet tænke på. Man begynder så småt at se mindre banke komme i økonomiske problemer, man ser pludselig en stor britisk bank blive opkøbt af den britiske nationalbank.

Det samme ser man i Danmark, hvor Nationalbanken opkøber Roskilde Bank i store vanskeligheder. Artikler om den største finanskrise siden 1930'erne bliver efterhånden hverdagskost i medierne, og eksperter landet rundt nærmest konkurrerer om at komme med den mest deprimerende forudsigelse.

Danmark er skræmt, og alle holder igen med investeringer og forbrug, hvilket får store konsekvenser for boligmarkedet, der næsten går i stå. Det samme gør den globale samhandel mellem banker, hvor man ikke tør låne penge ud til nogen, da ingen kan vide sig sikre på ikke at tabe penge. Alt dette har skabt en ond cirkel, og hvis man ikke formår at bryde denne cirkel, vil det koste os dyrt de næste mange år.

I den følgende opgave vil jeg bruge forskellige metoder til at belyse finanskrisen og det danske boligmarked. Jeg vil i kapitel 2 redegøre for Danmarks økonomiske og politiske udvikling siden 1993 og op til i dag. Da jeg ikke mener dette er muligt uden at undersøge baggrunden for ændringer i 90'erne, vil jeg ligeledes belyse forløbet i 80'erne.

Her vil den deskriptive metode være dominerende, da redegørelse hovedsageligt appellerer til den deskriptive metode. I kapitel 3 vil jeg analysere mig frem til en årsag til finanskrisen og dens elementer, som tilnærmer sig den mest korrekte årsag. I kapitel 4 vil den normative metode være dominerende, da jeg her skal komme med bud på, hvad man kan gøre for, at få det bedste ud af den nuværende situation.

Gennem hele opgaven vil jeg hovedsagligt have en kvalitativ tilgang, hvor den traditionelle deduktive metode bliver erstattet af den induktive metode. I stedet for at falsificere teorier, analyserer man sig frem til en ikke-endegyldig sandhed, som er til det formål at indgå i en debat.

Når man arbejder med den kvalitative metode, skal man bevare sin fleksibilitet således, at man kan lade sig inspirere af ny viden omkring et emne og herefter skrive ud fra det.


Vedrørende kilder har jeg ikke haft særlig store muligheder for at anskaffe mig bøger omkring mit emne, da det er så aktuelt. Jeg har i stedet lade mig inspirere af avisartikler, og ellers hovedsagligt fundet frem til kilder via internettet.

Jeg har dog set kritisk på alle kilder, og kun brugt de mest troværdige. Herudover har jeg brugt vores lærebøger til at inddrage relevante samfundsfaglige begreber."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Finanskrisen og Boligmarkedet i Samfundsfag og Historie

[9]
Bedømmelser
 • 30-04-2012
  Givet af Studerende på 2. år
  Rigtig god til inspiration men også meget personlig mht. holdningerne i opgaven
 • 25-06-2009
  Den er udmærket.. man kan få noget inspiration, men tror næppe den er til et 10 tal
 • 13-05-2014
  Meget floooooooooooooooot!
 • 08-04-2012
  Givet af Studerende på 2. år
  >>>>>>Supper opgave<<<<<<<<<<<