SRP: Finanskrisen og Økonomisk Teori i Samfundsfag og Matematik

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 28
 • 6308
 • PDF

SRP: Finanskrisen og Økonomisk Teori i Samfundsfag og Matematik

SRP om Finanskrisen og Økonomiske teorier, hvor opgaven er skrevet i Samfundsfag A og Matematik A.

I opgaven gives der først en redegørelse for hvorledes finanskrisen opstod, og denne undersøges med et monetaristisk samt et keynesiansk syn på sagen. I denne forbindelse gennemgås bl.a. multiplikatoreffekten og Phillipskurven.

Slutteligt diskuteres mulige løsninger på finanskrisen, med udgangspunkt i de økonomiske teorier.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2

Indledning – Boblen der bristede 4
1.1Økonomiske redskaber og den aktuelle finanskrise
1.2 Konjunkturteori 5
1.3 Pengepolitik 5
1.4 Finanspolitik 6
1.5 Finanskrisen 6
1.5.1 Konjunkturens himmelflugt (2001-2008) 6
1.5.2 Selve knækket 8
2.1 Økonomiske teorier og finanskrisens opståen og udvikling
2.2 Keynesiansk økonomisk teori 9
2.2.1 Multiplikatoreffekten 10
2.2.2 Multiplikatoreffekten – en anden vinkling 12
2.3 Monetaristisk økonomisk teori 13
2.3.1 Phillipskurven 14
2.4 Udbud og efterspørgselsfunktion 15
2.5 Finanskrisens opståen og udvikling med keynesiansk udgangspunkt 19
2.6 Finanskrisens opståen og udvikling med monetaristisk udgangspunkt 20
3.1 Diskutér løsnings muligheder på finanskrisen 21
4.1 Konklusion 23
5.1 Litteraturliste 24

Uddrag

"Indledning. Boblen der bristede
En finansboble dannes når priserne på fx aktie- og/eller boligmarkedet stiger til en urimelig høj værdi, som er højere end den materielle og fremtidige værdi af markedet.

Det sker når størstedelen af investorerne formoder, at de kan investere nu og sælge til en højere værdi inden for et kort tidsrum. Det store antal af investeringer inden for samme marked skaber en stor vækst i markedet. Usikkerheden kommer af, at investorerne søger væksten som investorerne de selv skaber ved investering, men som størstedelen har i sinde at sælge inden boblen krakelere.

I en bobles voksende fase, er der en stigende efterspørgsel på likviditet. Dette kaldes et bull-marked. Bankerne udnytter efterspørgslen på likviditet ved at øge udbuddet, og for at øge udbuddet på penge sænker man renten.

Når renten sænkes øges kreditproduktionen i den finansielle sektor, som betyder at pengemængden i markedet stiger. En boble topper når efterspørgslen i det gældende marked falder og derfor vil efterspørgslen på penge også falde. Det sker fx ved at flere investorer henter gevinst ved salg, hvorved udbuddet stiger og efterspørgslen falder.

Spekulationen om fremtidige fald kan bidrage til at markedet vælter. Pengemængden i markedet reduceres og det sælgende marked indledes, som kaldes et bear-marked. En finansboble kaldes også en spekulationsboble.

Den dannes af formodning og spekulation om fremtidig vækst som brister når formodningerne svinder og spekulationerne stopper. Dette har vi været vidne til globalt i år 2008 og 2009 og herom handler denne opgave."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Finanskrisen og Økonomisk Teori i Samfundsfag og Matematik

[21]
Bedømmelser
 • 03-03-2011
  Opgaven er fyldestgørende og har mange aspekter med. Den er til at få god inspiration af, og der kan findes gode forklaringer, hvis man selv har været i tvivl. Der er meget få grammatiske fejl i opgaven, som jeg bed mærke i, men alt i alt er det en rigtig fin opgave.
 • 08-12-2010
  Flot opgave, den er lidt roddet sammensat, men svarer flot og præcist på problemstillinger og problemformulering. Men hvad fik du i karakter for denne opgave ? OG hvad sagde censor der var af fejl i den ?
 • 01-02-2013
  fint teori afsnit indegolafgsbv wefsg
 • 13-01-2013
  God opgave. Hjalp mig igang med min opgave