Finanskrisen i Danmark og Tyskland

 • Universitet el. Videregående 2. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 26
 • 5338
 • PDF

Finanskrisen i Danmark og Tyskland

Analyse af finanskrisens påvirkninger på den danske og tyske økonomi. Opgaven går i dybden med samfundsudviklingen fra 1999 til 2009 i de 2 lande, hvorefter den bevæger sig over i hvilke påvirkninger krisen specifikt har haft i de 2 økonomier, og til sidst kommer den så ind på hvilke politiske tiltag man har sat i værk for at imødekomme krisen.

Der indgår i opgaven Statistik som er udrenget ved hjælp af programmet Hypostat, det kan derfor være svært at forstå beregningerne bag, hvis man ikke har indgående kendskab til statistik og ved hvordan det regnes ud. Tallene kan dog sagtens læses og der er konkluderet på resultaterne, så udregningen er ikke nødvendig opgavens forståelse.

Problemformulering

Hvordan er den generelle økonomiske situation i Tyskland og Danmark?

• Redegørelse for den landendes samfundsøkonomiske udvikling fra 1990 til 2009.
• Redegørelse for hvordan finanskrisen har påvirket de to økonomier.
• Redegørelse for hvordan de to regeringer i Tyskland/Danmark har håndteret krisen.
• En statistisk analyse af udvalgte nøgletal fra Tyskland/Danmark med udgangspunkt i multipel regression.

Studienets kommentar

Finansøkonomuddannelsen 2009.

Indhold

Indledning 2
Problemstilling 2
Problemformulering 3
1. Den Samfundsøkonomiske udvikling fra 1990 til 2009 3
1.1 Danmark: 3
1.2 Tyskland 7
2. Finanskrisens påvirkning på Danmark og Tyskland 10
2.1 Finanskrisen i Danmark 10
2.2 Finanskrisen i Tyskland 12
3. Økonomisk politiske tiltag 13
3.1 Danmark 13
3.2 Tyskland 15
4. Forcast af væksten i BNP for hhv. Tyskland og Danmark 16
Kildekritik 24
Konklusion 24
Kildefortegnelse 25

Uddrag

Indledning

Jeg har fået til opgave at undersøge, hvordan økonomien i Tyskland versus Danmark har udviklet sig i perioden 1990-2009. Samt hvordan de to lande er blevet påvirket af finanskrisen, og hvad de har gjort for at komme igennem krisen.

Opgaveteksten så således ud:
”Berlinmuren fald i november 1989 gav Tyskland en historisk mulighed, for at blive genforenet efter 45 års adskillelse. Siden har dette stillet det ”nye” Tyskland overfor såvel social som politiske og økonomiske udfordringer.
Tyskland spiller en stor rolle for dansk økonomi og handel.
Der ønskes en sammenlignende analyse af udviklingen i Danmarks og Tysklands økonomi i perioden 1990-2009.
I analysen bør nedenstående spørgsmål behandles:

1) Hvordan har den generelle samfundsøkonomiske udvikling været i de to lande i perioden 1990-2009?
2) Hvordan har finanskrisen påvirket de to økonomier samt den finansielle sektor?
3) Hvilke økonomisk politiske tiltag har man taget i de to lande for at dæmme op for krisen?
4) Søg ved multipel regression, at finde den bedste model til forcast af væksten i BNP for hhv. Tyskland og Danmark.”
Problemstilling

For 20 år siden faldt muren i Berlin, og to år efter i 1991 faldt hele jerntæppet og Europa var igen frit. Tysklands østside havde haft en stillestående økonomi i mange år, og efter faldet blev der omdirigeret store rigdomme til østsiden for at hjælpe med genetablere de tyske delstater, der havde været under det kommunistiske regime. Det vil være interessant at kigge på Tysklands økonomi i årene herefter, og så sammenligne med et land som Danmark, der ikke har været under samme økonomiske forudsætninger.
Begge økonomier har de sidste to år oplevet at have recession, og det har haft store konsekvenser for både virksomheder og befolkning. Det kunne her være interessant at undersøge hvilke tiltag, regeringerne i de to lande har vedtaget for at modvirke og bløde op for den økonomiske afmatning og efterfølgende recession... Køb adgang for at læse mere

Finanskrisen i Danmark og Tyskland

[2]
Bedømmelser
 • 22-04-2011
  God disposition. Sprog ok. Trods disposition fremstår opgaven rodet og der mangler mange fodnoter. Kildeangivelsen er ikke korrekt gennemført, hvilket gør den meget svært anvendelig.
 • 11-03-2012
  Givet af Studerende på 3. år
  Gode elementer er med i opgaven. Dog er fremstår den meget rodet og uoverskuelige.