SRO om finanskrisens virkninger i USA

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 9
 • 1615
 • PDF

SRO om finanskrisens virkninger i USA

Studieretningsopgave (SRO) om finanskrisen og den økonomiske krise i amerikansk og dansk økonomi. Opgaven fokuserer primært på virkninger i USA og er skrevet i Samfundsfag A og Engelsk A.

Problemformuleringen lød:
1. Sammenlign den økonomiske krises indflydelse på amerikansk og dansk økonomi.
2. Ud fra en analyse af de engelske tekster ønskes en redegørelse for finanskrisens virkninger på det amerikanske samfund
3. Diskutér fordele og ulemper ved den økonomiske politik, som Barrack Obama vil gennemføre i USA.

Indhold

Abstract
Indledning
Problemformulering
Redegørende:
Årsagen til den økonomiske krise i USA og Danmark
Den amerikanske og danske økonomiske krise sammenlignet
Undersøgende:
Finanskrisens virkninger på det amerikanske samfund
Diskuterende
Fordele og ulemper ved Barack Obamas økonomiske politik
Konklusion
Kilder
Bilag

Uddrag

Indledning:

Jeg vil ved hjælp af ”B-bogen” og udleverede kopiark, sammenligne den økonomiske krises indflydelse på den danske og amerikanske økonomi. Dernæst vil jeg analysere nogle artiklers virkninger på det amerikanske samfund. Til sidst vil jeg atter bruge nogle af artiklerne fra New York Times' hjemmeside samt ”B-Bogen” til at diskuterer hvilke fordele og ulemper der er ved den økonomiske politik som Barrack Obama ønsker at føre i USA.

1. Redegørende

Årsagen til den økonomiske krise i USA og Danmark:

Den reelle årsag til den økonomiske krise i USA er de boliglån, også kaldet subprime-lån, som USA udlånte til de amerikanske borgere. Man inddeler de amerikanske borgere i tre kategori- er; prime, near prime og subprime, hvor prime er den gruppe der er bedst til at betale tilbage på boliglånet, near prime er middelgruppen og subprime er de dårligst tilbagebetalende.
Subprime er betegnelsen, for den gruppe mennesker, der har et boliglån, men ikke er kre- ditværdige, da de eksempelvis allerede har problemer med gæld eller lån eller ikke kunne be- tale 20 % i udbetaling. Da bankerne og realkreditinstitutterne i USA ikke er sikre på at kunne få deres penge tilbage, sælger de denne risiko til andre selskaber , såsom til de private eller pengestærke investorer, der ser muligheder i at kunne tjene penge på risikoen.

På grund af, at den amerikanske økonomi har så stor indflydelse på den globale økonomi, vil nogle af de samme problemstillinger blive overført til danske forhold. For eksempel fald i hus- priser eller faldende aktiekurser. Danmark blev for alvor ramt af finanskrisen da Roskilde Bank gik konkurs i år 2008. Roskilde Bank havde udlånt flere penge end de modtog i indskud, og det viste sig, at banksektoren havde et kæmpe underskud på 500 milliarder kroner i 2008... Køb adgang for at læse mere

SRO om finanskrisens virkninger i USA

[1]
Bedømmelser
 • 03-01-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  rigtig god opgave og god inpiration