SRP om Finanskrisen i Matematik og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 38
 • 10378
 • PDF

SRP om Finanskrisen i Matematik og Samfundsfag

SRP om Finanskrisen, skrevet med brug af fagene Matematik A og Samfundsfag A. I opgaven redegør jeg for krisens årsager og dens begyndelse, samt hvordan den har påvirket den økonomiske udvikling globalt og lokalt i Danmark. Herudover kigger jeg på tiltag og forskellige økonomiske teoriers forklaring på finanskrisen (Keynesianismen og monetarismen primært). Slutteligt bestemmer jeg multiplikatoreffekten, og kigger på mulige løsninger på finanskrisen.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Du kan få hjælp til at forstå multiplikatoreffekten i Studienets kompendium om multiplikatoren.

Indhold

Indledning 3
Finanskrisens hovedtræk 4
Hovedtræk ved finanskrisen i USA 4
Finanskrisen bliver global 5
Hovedtræk ved finanskrisen i Danmark 5
Økonomiske teoretikers forklaring på finanskrisen 7
Kredsløbsmodel og multiplikatoreffekten 10
Kredsløbsmodel for et åbent samfund 10
Multiplikatoreffekten 12
Bestemmelse af multiplikatoreffekten ved differentialregning 14
Multiplikatoreffektens betydning efter ændring af forskellige konstanter 15
Finanskrisens mulige løsninger 17
Konklusion 21
Litteraturliste 22

Uddrag

"Indledning:
Den stigende globalisering af verdenshandelen har gjort os mere afhængige af hinanden, hvilket gør os mere sårbare, hvis en økonomisk krise opstår i et land, som mange er afhængige af, hvilket man i dag ser ved finanskrisen.

Finanskrisen er en af de største globale og økonomiske kriser, man har set gennem tiderne. Finanskrisen ramte verdensøkonomien på et tidspunkt, hvor den var præget af optimisme, og hvor alt så fint ud på overfladen. Derfor kom den som et chok for de fleste i hele verden.

Der er mange forklaringer på dens opståen. Men hvilke forklaringer findes der? Hvilke hovedtræk har finanskrisen i USA og Danmark? Og hvilke løsninger af finanskrisen er mulige? Disse spørgsmål vil jeg prøve at besvare i opgaven.

Jeg vil først redegøre for finanskrisens hovedtræk i henholdsvis i USA og i Danmark. Derefter vil jeg vha. økonomiske teorier undersøge hvilke forskellige forklaringer på finanskrisens opståen findes. Herefter vil jeg undersøge grafisk, hvilken betydning en ændring af udvalgte konstanter har på mulitplikatoreffekten for til sidst at kunne diskutere mulige løsninger på den nuværende krise."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Finanskrisen i Matematik og Samfundsfag

[7]
Bedømmelser
 • 05-06-2013
  Jeg søgte en lidt dybere tilgang til multiplikatoreffekten... der beskrives kun ekspansiv finanspolitik i forhold til skattenedsættelser, og ikke offentlige investeringer. offentlige investeringer ville være relevante at nævne eftersom forbrugertilliden er så lav.
 • 08-11-2014
  Givet af Studerende på 4. år
  Ser ret godt ud, men der mangler billeder, grafer og figurer.
 • 09-12-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Der mangler mange kildehenvisninger
 • 20-10-2013
  ..................................