Filosofi Noter - Almen Filosofi

  • Universitet el. Videregående 1. år
  • Andet
  • Ingen givet
  • 14
  • 6184
  • PDF

Filosofi Noter - Almen Filosofi

Noter til Almen Filosofi på Teologistudiet.

Til:
Lars Christansen; "Metafysikkens Historie"
Filosofikompendium over tysk / fransk / engesk / amerikanske filosoffer og strømninger i d. 19. og 20. årh.

Studienets kommentar

Teologistudiet 2011.

Uddrag

DAVID HUME 1711-1776 skotsk filosof, historiker (angelsaksisk filosofisk tradition)
Empirist – al sand erkendelse om verden = a posteriori erkendelse.
Ved undersøgelse af Erkendelsen = Umuligt!  Skepticisme.
Hævder Følelsernes Primat: hvis bevidstheden har oplevet, at to eller flere idéer altid har været forbundet, så medfører det, at når den ene idé opleves umiddelbart, opstår en følelse af vished om, at den anden vil følge efter. Denne følelse styrer vore handlinger og kommer til udtryk i formuleringen af lovmæssigheder. Vor viden om kausale forhold er således ikke et fornuftanliggende; den er baseret i følelseslivet (Kausalitetsprincippet) .

---

KANT 1724-1804
1700-tallets situation (baggrund): Rationalisme (fornuften (selvstændig), a priori) vs. Empirisme (sanseerf., a posteriori) Begge er ensidige, men erkendelse kun mulig ud fra samarb. ml. disse.
Hume vækker ham af 'dogmatisk slummer' ny idé 1770, 5-6 værker udgives 1781. Projekt: Kritik af Fornuften. Undersøger fornuften selv, dens formåen og grænser) Transcendental filosofi: Vil finde de transcendentale mulighedsbetingelser for erkendelsen. 1781 ”KRV” Kritik af d. rene fornuft (Hvad kan jeg vide?)... Køb adgang for at læse mere

Filosofi Noter - Almen Filosofi

[2]
Bedømmelser
  • 17-09-2017
    Opsætningen af noterne er fine med farvede understregninger. Men noterne er mangelfulde, Lars crhistansens metafysikkens historie samt kompendiet for Almen Filosofi teologi er ikke gældende. Det ligner noget plagiat fra Systime.
  • 01-12-2015
    Helt okay. Det er ikke alle emnerne, der er noter til. De er ret korte, men dem der er, er ganske fine.