SRP om Fibonaccital og det Gyldne Snit i Matematik A og Dansk A

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Matematik A)
 • 12
 • 34
 • 9427
 • PDF

SRP om Fibonaccital og det Gyldne Snit i Matematik A og Dansk A

SRP'et arbejder med Fibonaccital og det Gyldne snit i Renæssancen, og studieretningsprojektet er skrevet i fagene Matematik A og Dansk A.

I opgaven gennemgår jeg matematikken som ligger til grund for det gyldne snit, og ser i denne forbindelse på en række billedanalyser, hvor jeg bl.a. fokuserer på komposition, symboler, og sprog i "Den Sidste Nadver", "Bebudelsen", og værket "Dekameron" af Boccaccio. Slutteligt; en vurdering af mennesket og det litterær nybrud.

Elevens kommentar

Bilagene mangler nogle håndtegnede illustrationer (angivelse af det gyldne snit i billederne og en indtegning af et pentagram omkring den vitruvianske mand)

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Definitioner på det gyldne snit med Φ 4
Konstruktion af det gyldne snit 8
Det gyldne snit i pentagoner og pentagrammer 9
Den gyldne trekant 11
Fibonaccital og det gyldne snit 13
Renæssancen 17
Billedanalyser 18
• Bebudelsen 18
- Komposition 19
- Krops- tings- og verbalsprog 19
- Symboler . 20
- Idé og budskab 20
• Den sidste nadver . 20
- Komposition 21
- Krops-, tings- og verbalsprog 21
- Bibelske paralleller 22
- Idé og budskab 22
Boccaccio: Dekameron – fortællingen om munken Rustico og Alibech 23
• Komposition . 23
• Miljøkarakteristik . 25
• Karakteristik af Rustico 25
• Karakteristik af Alibech 26
• Idé og budskab 26
Mennesket og det litterære nybrud 27
Konklusion 28
Litteraturliste 31
Bilag 32

Uddrag

"Indledning:
L'uomo è esteticamente
Mennesket er æstetisk.
Ja, mennesket er i sandhed et forunderligt væsen. Vi er tænkende, vi er skabende og vi er harmoniske – kort sagt æstetiske.

I denne opgave vil jeg forsøge at uddrage nogle udtryk for selv samme påstand med udgangspunkt i kunstneriske levn fra den italienske renæssanceperiode. For at fastsætte renæssancens menneskesyn vil jeg dog først gå i dybden med det æstetiske begreb det gyldne snit, og se på hvilke matematiske sammenhænge, der er underlagt dette.

Herunder har jeg valgt at fokusere på nogle særligt æstetiske figurer samt Fibonaccifølgen. Efter en dybdegående undersøgelse af det gyldne snit vil jeg være i stand til at betragte renæssancen, hvor jeg vil fastsætte nogle rammer for menneskesynet i perioden.

Med disse rammer vil jeg efterfølgende kunne tage udgangspunkt i forskellige italienske kunstnere og uddrage menneskesynet samt væsentlige budskaber fra deres værker. Herunder vil jeg både analysere billeder med særligt fokus på det gyldne snit, men også analysere en renæssancetekst, hvorfra jeg kan sammenfatte et udvidet menneskesyn i forhold til de rammer, jeg allerede har fastlagt.

På baggrund af teksten vil jeg samtidig vurdere dennes betydning i forhold til samfundsnormen for litterære tekster. Da vil jeg efterfølgende sammenligne analyserne af hhv. malerierne og teksten og konkludere på betydningen af det matematiske indhold for billederne. Slutteligt vil jeg se på renæssanceperiodens betydning for eftertiden og derunder konkludere på, om periodens menneskesyn har været revolutionerende for den fremtidige verden."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Fibonaccital og det Gyldne Snit i Matematik A og Dansk A

[16]
Bedømmelser
 • 30-04-2010
  Virkelig god opgave der indeholder meget højt abstraktionsniveau og behandler både matematik og dansk på en god måde. Kan klart anbefales - også hvis det kun er matematikken, der skal bruges eller omvendt med dansk.
 • 20-09-2010
  En god opgave med gode formuleringer og et godt sprog.. Kan bruges i både mat, dansk og historie faktisk :D Der er god inspiration at hente.
 • 17-12-2019
  Givet af 3.g'er på STX
  Virkelig godt sprog
 • 09-11-2014
  God inspiration til SRP :-)