Fermentering af øl | Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A

Rapport: Fermentering af øl | Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A

Udgangspunktet for denne rapport, er at der gives forslag til optimeringer både teoretisk og praksis, sådan at de kan supplere hinanden. Ud over det, kommer den
ind på nogle væsentlige ting indenfor øllets fremstilling, dvs. dens proces og de mere specifikke teoretiske bemærkninger.

Rapporten kommer også ind på den mere ”følsomme” del af øl – sensoriske bemærkninger og kvalitetsbedømmelse. For at give en bedre forståelse for gærens bearbejdning af glukose og andre fermenterbart sukkerarter vises der både vha. illustrationer og skrift, hvordan de forskellige processer forløber inde hos gærcellen.

Denne rapport vil guide læseren sikkert igennem øllets kornrige univers, og vil forhåbentligt, give læseren en forståelse af hvad egentlig en brygning går ud på, og det kæmpemæssige praktiske arbejde, der medfører.

Indhold

Forord Side 1
Indledning Side 2
Spørgsmål omkring øl Side 3
1.0 Øl & industri Side 4-7
1.1 Industriel ølproduktion
1.2 Mulige optimeringer & forbedringer ved industrielt øl brygning
1.3 Råvarer i industrien
2.0 Gæringsprocessen Side 7-18
2.1 Teoretisk gennemgang af gæringsprocessen
3.0 Enzymer Side 19-20
3.1 Enzymer generelt
4.0 Fermenteringsprodukt Side 20-29
4.1 Fra forsøg til produkt
5.0 Virksomhedsperspektiv Side 29-31
5.1 Sensorik & kvalitetsbedømmelse
6.0 Miljø- & helbredsmæssige konsekvenser Side 31-32
6.1 Levnedsmiddelhygiejne
Konklusion/Sammenfatning Side 32
Tidsplan & Logbog Side 32-37
Tidsplan over projektets forløb (angivet i uger)
Logbog over den daglige forløb
Litteraturliste/Kildeoversigt Side 37-39
Bilag

Uddrag

Forord

Rapporten er lavet ud fra udgangspunktet af fermentering, som jeg har valgt ud fra 4 andre hovedemner, man kunne beskæftige sig med, er levnedsmiddelteknik, analyseteknik, nonfood produkt og kemiske hjælpemidler. Ud fra fermentering, har jeg valgt at beskæftige mig indenfor øl produkter. Grunden til at jeg har valgt dette emne, som mit eksamensprojekt, er fordi jeg synes at det kunne være utrolig spændende at beskæftige sig med øl, selvom det er et gammelt, kendt drikkevarer, der udtrækker sig mere end 10.000 år siden. Mit mål er at fremstille et fermenteringsprodukt, som skulle være en selvfremstillet øl, brygget på gymnasiet. Der skal være konkurrencedygtigt med andre industrielle øl produkter der findes. Derudover kræves der, for at produktet bliver så optimalt som mulig, en kreativ og mål fast optimering. Der kunne være relevans, for mikroorganismernes vækst og produktion af alkohol i øllet... Køb adgang for at læse mere

Fermentering af øl | Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A

[1]
Bedømmelser
  • 13-02-2014
    Fin, men ikke det jeg ledte efter