SRO om fedtstoffer og fedme | samfundsfag A og kemi B

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Kemi B)
 • 10
 • 15
 • 4449
 • PDF

SRO om fedtstoffer og fedme | samfundsfag A og kemi B

Studieretningsopgave (SRO) om fedtstoffer og fedme. Opgaven er skrevet i samfundsfag A og kemi B og besvarer følgende problemstillinger:

- Beskriv kort hvilken betydning indtag af fedtstoffer har for sundhedstilstanden i den danske befolkning.
- Undersøg i hvilket omfang overvægt – og fedmeproblemer i den danske befolkning er socio - økonomisk betinget.
- Redegør for triglyceriders struktur og opbygning, herunder de forskellige former for fedtsyrer, der indgår i animalske og vegetabilske fedtstoffer.
- Bestem eksperimentelt indholdet af fedt i chips og rugbrød ved en soxlet-ekstraktion. Hvis tiden tillader, kan du foretage yderligere analyser på de ekstraherede fedtstoffer.
- Diskutér hvorvidt danskernes ernæringssituation er et samfundsmæssigt problem, som kræver politiske lovindgreb.

Lærers kommentar

Fin indledning hvor både opgavens aspekter og formål præsenteres.
Du kommer godt rundt i alle de mange aspekter, opgaven indeholder, på en fornuftig faglig måde.

Du inddrager både relevante sociologiske og politiske tilgange i din diskussion.
Diskussionen befinder sig på et godt analytisk niveau.
Faglighed er i orden. Kemidelen er fornuftigt - både i struktur, i teoridel og i den eksperimentelle del.

Mere specifikt skal til en anden gang huske på:
- Triglycerider dannes ikke på denne måde i kroppen eller i laboratoriet, men man kan på den måde forklare opbygningen af triglycerider.
- Kondensation har to betydninger - i dette tilfælde menes den kemiske reaktionstype og ikke faseovergangen fra gas til væske.

Indhold

Abstract 1
Indledning 2
BMI og overvægt 3
Fedmeforekomsten i forskellige socialgrupper 4
Fedtstoffer kemisk set 7
Fedt indhold i fødevarer 8
Forebyggelse af fedme, er det nødvendigt med lovindgreb? 10
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Bilag 14

Uddrag

Overvægt og fedme er et stigende globalt problem i nutidens nymoderne samfund. Fedme begynder for alvor at udbredde sig i takt med samfundets udvikling omkring 1960’erne. Førhen er industri og landbrugsamfundet præget af hård fysisk arbejde, hvor det er uunværligt for kroppen at modtage en stor mængde energi fra fedt og kulhydrater. Den energi blev gennem dagen forbrændt og man oplevede derfor ikke fedme, som så stort et problem som i dag. Tværtimod, var det dengang et spørgsmål om man får nok mad. Ved teknologiens udvikling bliver det hårde fysiske arbejde i de primære og sekundere erhverv reduceret med maskiner og robotter, arbejdet bliver nu udført automatisk. Oven i købet flytter man størstedelen af danmarks primære og sekundere erhverv, som landbrug og især fabrikker, ud til lande med langt billigere arbejdskraft end i Danmark. Denne forandring i samfundet betyder, at størstedelen af befolkningen i den vestlige verden nu har et stillesiddende job... Køb adgang for at læse mere

SRO om fedtstoffer og fedme | samfundsfag A og kemi B

[1]
Bedømmelser
 • 19-06-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  manga takka ...............................

Materialer relateret til SRO om fedtstoffer og fedme | samfundsfag A og kemi B.