SSO om fedmeepidemien i Danmark

 • HF 2. år
 • SSO (Samfundsfag C)
 • 12
 • 26
 • 4760
 • Word2007

SSO om fedmeepidemien i Danmark

SSO i Samfundsfag om fedmeepidemien i Danmark.

Opgaveformulering
Jeg har valgt at skrive om fedmeepidemien i Danmark, da fedme og overvægt er blevet en del af danskernes hverdag. Jeg interesserer mig meget for kost, sundhed, sport og motion, og derfor synes jeg at det kunne være spændende at skrive om, hvilke mulig-heder der er for at bekæmpe fedmeepidemien i Danmark, idet der kan drages mange paralleller til netop kost, sundhed og motion.

Som nævnt ovenfor, er fedme og overvægt er et stort problem for det danske samfund – faktisk så stort at det er blevet til en epidemi herhjemme. Jeg vil redegøre for, hvad begrebet fedmeepidemi består af, og for udbredelsen af den i Danmark. Samtidig vil jeg gå ind og gøre rede for eksempler på, hvad Folketinget og Regeringen har gjort for at bekæmpe epidemien.

Jeg vil endvidere analysere de samfundsmæssige årsager til epidemien. Med udgangspunkt i dette, vil jeg vurdere om Folketinget og Regeringen har ret til at blande sig i befolkningens livsstil.

Indhold

1. Indledning 2
2. Definition af fedme 3
2.1 Hvad menes der med begrebet fedmeepidemi? 3
2.2 Udviklingen i overvægt og fedme 4
2.3 Er fedmeepidemien gået på standby? 4
2.4 Overvægt og fedme – hvorfor? 5
2.5 Milepæle vedr. Regeringens og Folketingets indsats mod fedmeepidemien 5
3. Opdeling af samfundsøkonomiske omkostninger: 9
3.1 De direkte omkostninger: 9
3.2 De indirekte omkostninger: 9
3.3 De uhåndgribelige/psykosociale omkostninger: 9
4. Overvægt i Danmark 10
4.1 Konsekvenser ved overvægt 11
4.2 Eksempel på behandlingstilbud på privathospital 12
4.3 Sund mad vs. dyr materialisme 13
4.4 Tag skeen i den anden hånd 13
5. Har Folketinget og Regeringen ret til at blande sig i befolkningens livsstil? 14
6. Konklusion 16
7. Abstract 17
8. Litteraturliste 18
Bilag

Uddrag

2. Definition af fedme
Fedme regnes ud fra en såkaldt BMI (Body Mass Index). Man kan ud fra ens højde og vægt regne ud, om man har den rette vægt, og om man ligger i risikogruppen for følge-sygdomme. Hvis BMI ligger mellem 25 og 30 er man overvægtig, hvis tallet er højere end 30 er man fed. Ender BMI over 40 er man ekstremt fed. Se bilag 2 for tabel over BMI. Det er dog muligt at have en BMI på over 30, hvis man er muskuløs eller bygget med store knogler. Fedme er en tilstand der, hvis den gradvist forøges kan det have al-vorlige konsekvenser for helbredet og livskvaliteten. Når man skal beregne udviklingen af en større befolkning er BMI et godt værktøj. Formlen for at udregne BMI er: vægt/(højde x højde). Vægt måles i kg og højde i meter. For at se formlen, kig bilag 7.

2.1 Hvad menes der med begrebet fedmeepidemi?
”Bariatri er en medicinsk betegnelse for svær fedme med ledsagende sygdomme og forskelligartede problemer ”.

Ordet epidemi er et gammelt ord, som er blevet brugt i forskellige sammen¬hænge. Det bliver dog primært brugt i forbindelse med sygdomme. I dette tilfælde, er der dog hver-ken tale om pest eller influenza, men i stedet for, er der tale om ordet fedme. En epi-demi kan også være et modefænomen, hvor alle går i buffalosko, eller et slang som alle bruger såsom ”okay” eller ”nederen”. Fedmeepidemi har gennem længere tid har været meget kendt fra USA, hvor epidemien er meget udbredt, derimod er knap så mange klar over, at vi faktisk har en fedmeepidemi i Danmark.

Den vestlige verdens fedmeepidemi har ramt Danmark. Fedmen i Danmark er ved at være en alvorlig trussel mod folkesundheden. Omkring 1,3 millioner er overvægtige, ... Køb adgang for at læse mere

SSO om fedmeepidemien i Danmark

[2]
Bedømmelser
 • 07-10-2010
  en god SSO . .......
 • 17-11-2010
  Udmærket opgave... En smule for redegørende, men fin til inspiration ...