SRP om Fedme i USA i Engelsk A og Biologi B

 • STX 3.g
 • SRP (Biologi B, Engelsk A)
 • 12
 • 28
 • 8180
 • PDF

SRP om Fedme i USA i Engelsk A og Biologi B

SRP om Fedme USA, i fagene Engelsk A og Biologi B, hvor hovedfokus lå på den epidemiske udvikling af fedmetilfælde i USA.

I opgaven gives der først en redegørelse for fedme som biologisk og kulturelt fænomen, og de biologiske forhold omkring fedme, samt kulturelle påvirkninger som kan medføre fedme.

Herefter gives en række analyser, bl.a. af relationen mellem fedme og livskvalitet, samt af novellen "Obesity", som er skrevet af Mary Syreze Smith.

Slutteligt diskuteres og vurderes det amerikanske samfunds evne til at modvirke fedmeepidemiens indtog.

Opgaveformulering

Hvorfor har fedme udviklet sig epidemisk i USA?

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 3
1.Indledning 4
2.Redegørelse for fedme som biologisk og kulturelt fænomen 4
2.1 Biologisk fænomen 4
2.1.1 BMI 4
2.1.2 THR 4
2.1.3 Fedtprocent 5
2.2 Kulturelt fænomen 5
2.2.1Den amerikanske kultur 5
2.2.2Den demografiske fordeling af fedme 5
3. Refleksion over metode 6
4. Biologiske faktorer, der kan føre til fedme 7
4.1 Mæthedsregulering og fedtoplagring 7
4.2 Måltids analyse og vurdering: 8
4.3 Ændringer i kosten 11
4.3 Stofskifte 12
4.4 Genetik 12
5. Analyse af relation mellem fedme og livskvalitet 13
5.1 Analyse af rapport om fedme og livskvalitet 13
5.2 Analyse af novellen Obesity 15
5.3 Skønhed idealer og stigmatisering af fede i USA 17
6. Diskussion og vurdering af det amerikanske samfunds evne til at bekæmpe fedmeepidemien 18
Konklusion 20
Litteratur- og kildefortegnelse 21
Bilag 2 24
Bilag 3 24
Bilag 4 24
Bilag 5 25
Bilag 6 26
Bilag 7 26
Fodnoter 27

Uddrag

Indledning
Gennem en stor del af den menneskelige historie har ekstra fedt på sidebenene været associeret med velfærd og sundhed. Vores indre urmenneske fortæller os, at vi skal sørge for at få godt med energi igennem føden. Men hvad sker der, når der pludselig er for meget mad? Hvad sker der, når vores forbrugssamfund er et skridt foran vores evolutionære udvikling?
I dag er vores overforbrug af mad en direkte trussel mod den vestlige folkesundhed. Den internationale organisation World Health Organization, som beskæftiger sig med verdens sundhed, har erklæret fedme for en global epidemi. Denne rapport vil klarlægge de faktorer, der medfører den voksende fedmeepidemi i USA, samt fedmens betydning for den enkelte amerikaners oplevelse af livskvalitet. Med mere end 60% overvægtige i befolkningen ligger USA i spidsen i den globale fedmeepidemi. Den danske kultur har igennem flere år kopieret den amerikanske. Derfor interesserer det mig, hvorfor det er gået så galt hos amerikanerne. På trods af alle de åbenlyse ulemper ved en usund ernæring, hvorfor bliver amerikanerne så stadigt federe og federe? Og hvad kunne vende denne udvikling?

Redegørelse for fedme som biologisk og kulturelt fænomen
Fedme er biologisk set en tilstand, hvor mængden af overskydende fedtvæv i kroppen er forøget så voldsomt, at det har skadelige konsekvenser for individets helbred. På samme tid er fedme et kulturelt fænomen, da kulturelle samt samfundsmæssige faktorer spiller en rolle i forhold til den nutidige fedmeepidemi, den demografiske fordeling af fedme og samfundets opfattelse heraf. Bestemmelsen af en biologisk definition af fænomenet fedme er essentiel for vurderingen af den amerikanske befolkning helbredstilstand. Et simpelt regnestykke kan anvendes som et mål, der angiver om en person er undervægtig, normalvægtig, overvægtig eller fed. Kropsmasseindeks, forkortet BMI (Body Mass Index), bestemmes ved at dividere et menneskets kropsvægt i kilo med højden i meter i anden. Ligger BMI'et mellem 25 og 29,9, er man moderat overvægtig, hvis det 30 eller derover betegnes man som fed. Selvom BMI er en accepteret målingsmetode for sammenligning af vægtniveau, er det vigtigt at huske, at placeringen af fedtvæv også spiller en rolle ved helbredskomplikationer forårsaget af fedme. Det er f.eks. langt mere sundhedsskadeligt for de indre organer at have fedt på maven end på ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Fedme i USA i Engelsk A og Biologi B

[25]
Bedømmelser
 • 04-10-2010
  God og gennemgående opgave. Rigtig god inspiration!
 • 01-10-2010
  Rigtig god besvarelse. Du kommer godt omkring.
 • 01-10-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god - kom godt i dybden med det hele
 • 26-11-2014
  Virkelig god og fuldført opgabe