SRP om Fedme i Samfundsfag A og Biologi A

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Biologi A)
 • 12
 • 48
 • 16385
 • PDF

SRP om Fedme i Samfundsfag A og Biologi A

SRP om Fedme i fagkombinationen Samfundsfag A og Biologi A.

I opgaven undersøges det hvilke forhold der influerer på udviklingen af fedme i Danmark, med inddragelse af ændrede kostvaner, øget inaktivitet, samt genetikkens betydning for fedmeforekomsten og en række andre faktorer.

Herefter analyseres konsekvenserne og omkostninger for det enkelte individ som er ramt af fedme, og hvordan overvægt ses i forhold til samfundsnormen og kropsidealet i det senmoderne samfund.

Slutteligt vurderes samfundsomkostningerne, og hvem der skal betale, i en diskussion med overvejelser af disse problemstillinger.

Lærers kommentar

Helt igennem uovertruffen, velgennemarbejdet, veldokumenteret og yderst velskrevet - du burde næsten have haft et 15-tal, men må pga. karakterskalaens begrænsninger nøjes med et kæmpestort og meget velfortjent 12-tal!

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract side 2
Indledning side 3
Opgavebesvarelse side 4-27
Fedt, fedtceller og fedtvæv side 4
Stofskiftet side 4-7
Fedtdeponering side 5-6
Fedtforbrænding side 6-7
Årsager og forhold som kan have indflydelse på udviklingen af fedme side 7-8
Genetisk disponering og evolutionshypotesen side 8-9
Ændrede kostvaner, familiemønstre og hverdag side 9-13
Mindsket fysisk aktivitet side 13
Social arv og mad som identifikationsfaktor side 13-15
Det senmoderne samfund og fedme side 15-16
Økonomernes perspektiv på fedmeepidemien side 16-17
Omkostninger ved overvægt for individet og samfundet side 17-21
Kroppen, stigmatisering og følgesygdomme side 17-19
Samfundsomkostninger ved fedme side 19-21
Statens eller individets ansvar? side 21-23
Fedme i fremtiden? side 23-27
Konklusion side 28
Bilag side 29-46
Litteraturliste side 47-48

Uddrag

"I løbet af de seneste årtier har samfundet ændret sig markant, og i tilsvarende periode er antallet af svært overvægtige og fede steget i hele verden.

I denne opgave forsøges at belyse hvilke forhold der kan have indvirkning på udviklingen af fedme i Danmark. Herunder inddrages de ændrede kostvaner, den øgede inaktivitet, genetikkens betydning for fedmeforekomsten, sociologiske forklaringsmodeller (både med fokus på social arv og senmodernitetens indvirkning på individet) samt økonomernes perspektiv på fedmeudviklingen.

Andre faktorer, bl.a. psykologiske, kan også have en indvirkning, men i følgende opgave er ovenstående faktorer i fokus pga. fagkombinationen. Den basale forståelse af hvad fedt og fedtceller er, samt hvordan og hvor fedt deponeres og forbrændes vil tillige blive gennemgået.

I opgaven undersøges også hvilke konsekvenser og omkostninger fedme kan have for det enkelte individ og for samfundet. Hvordan anskues overvægt i forhold til samfundsnormen og kropsidealet i dag? Hvilke følgesygdomme kan evt. opstå i kølvandet på fedmeudviklingen? For at belyse dette inddrages sociologisk og biologisk teori. Statistisk materiale vil tillige blive inddraget.

Hvor store er samfundsomkostningerne og hvem skal betale? Og hvor skal ansvaret for fedmeudviklingen placeres? Hos individet, virksomhederne eller staten? Hvordan kan vi bekæmpe eller i det mindste begrænse fedme i fremtiden?"... Køb adgang for at læse mere

SRP om Fedme i Samfundsfag A og Biologi A

[23]
Bedømmelser
 • 10-11-2013
  Opgaven er en rigtig god inspiration til emnet fedme. Det er tydeligt at se, at opgaven er skrevet på højt niveau, da besvarelsen er dybdegående og flot beskrevet.
 • 09-10-2016
  En førnøjelse at læse. Det giver et godt indblik i, hvordan de forskellige teoretikere kan benyttes
 • 19-08-2014
  Rigtig god!!!!! Super duper. Tak for hjælpen
 • 25-05-2014
  God opgave til inspiration