Fattigdom i Indien | DIO

Fattigdom i Indien | DIO

Problemformulering
Hvorfor lever omkring 300 millioner Indere under fattigdomsgrænsen på 1 USD om dagen?
- Jeg vil redegøre for fattigdommen og indkomstfordelingen i Indien.
- Jeg vil i min rapport analysere/undersøge hvilke økonomiske, samfundsmæssige og historiske årsager der gør at stadig så mange Indere lever under fattigdomsgrænsen.
- Jeg vil derefter vurdere hvordan man kan afhjælpe den store fattigdom i Indien.

Studienets kommentar

Du kan læse om fattigdom i vores kompendium om emnet.

Indhold

Problemformulering
Indledning
Redegørelse
- Hvem er de, hvor kommer de fra
- Indkomstfordelingen i Indien
Analyse
- Analyse af Indiens udviklingsstadie
- De samfundsmæssige årsager til de mange fattige i Indien.
- Historiens påvirkning af økonomien og fattigdommen i Indien.
Vurdering/ konklusion
- Refleksions ark
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Jeg har så vidt muligt forsøgt at strukturere opgaven ud fra de fire begreber Redegørelse, Analyse og Vurdering/ konklusion

Jeg vil starte med at skrive om de oplysninger jeg har fundet om fattigdommen i Indien, noget om hvor mange de er, hvor de kommer fra i landet og om der er forskel på mænd og kvinder.

Jeg har derefter valgt at lave en form for analyse af landets udviklingsstadie altså hvordan ser det ud for landet i øjeblikket. For at finde ud af det har jeg kigget på følgende. BNP pr indbygger,
væksten i BNP pr. indbygger, hvilken fase landet ligger i vækstmodellen, hvilket stadie landet ligger i erhvervsmodellen og til sidst har jeg fundet oplysninger om HDI (Human Development Index) i Indien. Jeg vil også se på de samfundsmæssige og historiske årsager til fattigdommen i Indien.

. Til sidst er jeg nået til vurderings/konklusion delen. Her vil jeg som det første vurdere de ting jeg har fundet ud af i analysedelen, altså hovedsagligt analysen af udviklingsstadiet hvordan står det til i landet.
Derefter vil jeg se på hvad der skal gøres for at mindske den store fattigdom, og her er de store problemer især kastesystemet, uddannelse og den store forskel på land og by områderne.

Redegørelse

Fattigdommens omfang i Indien, Hvem er de, Hvor kommer de fra og hvordan er indkomstfordelingen i landet.

Selvom det er farligt at sammenligne fattigdommen i international sammenhæng er der ingen tvivl om at Indien har den største befolkning af fattige i 2008 opgjort til lige omkring 300 mill. personer.
Det er meget interessant at kigge på forskellen mellem land og by samt de forskellige befolkningsgrupper når man vil undersøge fattigdommen i Indien.
Man kan f.eks. se på den store forskel i fattigdommen mellem folk der bor på landet og folk fra byen... Køb adgang for at læse mere

Fattigdom i Indien | DIO

[16]
Bedømmelser
 • 18-03-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Der mangler kilder (idet kilderne er angivet helt forkert - dvs. for mig har det ikke været muligt at finde forfatteren på en af de primære kilder til opgaven. Derudover er der stavefejl overalt, bilagene er ikke i filen, og vurderingen er stort set ubrugelig. Dog, er jeg overbevist om, at hvis denne opgave har fået 12, er det ikke en svær karakter at hente hjem. :)
 • 22-10-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Der er mange fakta og tal i opgaven. Dog en del stavefejl, men jeg har også kun brugt den som inspiration, så alt i alt en ok opgave.
 • 11-03-2015
  den er rtigitg god god
 • 27-03-2014
  Super godt, mest fordi jeg havde om samme emne og var helt på bar bund og for tæt på deadline. God inspiration.