SRP om Fascisme og Mussolini i Historie og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 24
 • 6839
 • PDF

SRP om Fascisme og Mussolini i Historie og Samfundsfag

SRP om Fascisme og Mussolini skrevet i fagene Samfundsfag A og Historie A.

Opgaven giver først en redegørelse for forholdene i Italien, som de var i årene efter 1. Verdenskrig (1918-1922), herunder kommer opgaven ind på inspirationskilderne for den italienske fascisme samt ændringerne i det oprindelige partiprogram.

Herefter vurderes det, hvorvidt det oprindelige partiprogram blev gennemført i tiden efter 1922, og til sidst diskuteres fascismen.

Opgaveformulering

Problemformulering:
1. Redegør for forholdene i Italien i tiden 1918-1922 og for Mussolinis vej til magten ca. 1918-29
2. Påvis:
a. Inspirationskilderne for den italienske fascisme
b. Ændringerne i det oprindelige partiprogram
3. Vurdér om programmet blev gennemført i tiden efter 1922

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Engelsk abstract 1
2. Indledning 3
3. Redegør for forholdene i Italien i tiden 1918-1922. 5
4. Mussolinis vej til magten ca. 1918-1929 7
4.1 San Sepolcro-programmet 8
4.2 Partito Nazionale Fascista 9
4.3 Squadristerne 9
4.4 Den politiske situation 11
4.5 Hæren og kongen 12
4.6 Marchen mod Rom 13
4.7 Mussolini som regeringsleder 13
4.8 Korporatisme og squadristerne 14
5. Påvis 15
5.a Inspirationskilderne for den italienske fascisme 15
5.b Ændringerne i det oprindelige partiprogram 16
6. Vurdér om programmet blev gennemført i tiden efter 1922. 17
6.1 Partito Nazionale Fascista 17
6.2 Social politik 18
6.3 Vatikanet 18
6.4 Ideologisk 19
7. Diskussion af årsagerne til fascismens succes og opbakning 21
8. Konklusion 22
9. Litteraturliste 23

Uddrag

"2. Indledning:
Efter 1. Verdenskrig, 1914-1918 enedes de stridende parter om en fredstraktat – Versailles 1919. Da traktaten var underskrevet, havde italienerne ikke fået de territoriale områder tildelt, som de var lovet. Flere hundrede tusinde italienere var blevet dræbt, og oven i det havde krigen forårsaget stor økonomisk krise i landet.

Italien var i opløsning i alle henseender, og befolkningen gav regeringen al skylden og krævede straks forandringer. Forandringerne kom, da Mussolini i 1922 med sit fascistiske parti i ryggen viste beslutsomhed og autoritet nok til at få overdraget regeringsmagten af Kong Vittorio Emanuelle III og danne en koalitionsregering med sig selv som regeringsleder. Fascismen havde indtaget Italien.

Problemformulering:
1. Redegør for forholdene i Italien i tiden 1918-1922 og for Mussolinis vej til magten ca. 1918-29
2. Påvis:
a. Inspirationskilderne for den italienske fascisme
b. Ændringerne i det oprindelige partiprogram
3. Vurdér om programmet blev gennemført i tiden efter 1922

For at forstå hvordan Mussolini kom til magten, har jeg i min redegørelse valgt først at redegøre for Italiens forhold i mellemkrigstiden, da Italiens deltagelse i krigen og den efterfølgende krise, gav startspringet for fascismen og Mussolini.

Min redegørelse er samtidig den røde tråd, som jeg bruger igennem hele min opgave til at besvare 2. og 3. punkt i problemformuleringen.

I påvisningen af inspirationskilderne for den italienske fascisme har jeg valgt at fokusere på flere forskellige filosoffer, som hver især via deres teorier lagde grundstenen for den fascistiske ideologi. Som Herbert Spencer, levede Mussolini også i den tro, at idealsamfundet kunne blive beskrevet med sætningen ”survival of the fittest”.

For at kunne påvise ændringer i 1921-programmet har jeg måtte se på San Sepolcro-programmet fra 1919 for så at kunne sammenligne og kommentere ændringer i 1921-programmet. Dette spørgsmål har jeg derfor valgt at besvare under det punkt, der hedder 'Redegør for Mussolinis vej til magten 1918-1929'.
1921-programmet findes desværre ikke i en dansk udgave, men den italienske udgave er vedlagt som bilag .

Til at vurdere om partiprogrammet i 1921 blev gennemført i tiden efter har jeg set på, hvilke ændringer Mussolini indførte efter af have fået overdraget magten under 'Marchen mod Rom'.

Et er hvad 1921-programmet nævner, noget andet er hvad der reelt skete, derfor er min besvarelse af dette punkt en overvejelse over partiprogrammets punkter og Mussolinis reelle hensigt."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Fascisme og Mussolini i Historie og Samfundsfag

[4]
Bedømmelser
 • 10-12-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  fin opgave, bare ikke det jeg var på udkig efter.
 • 14-11-2010
  Fin opgave. Dog ikke lige det jeg søgte.
 • 17-08-2011
  Brugbar opgave :-) :-) :-)
 • 19-09-2010
  det er rigtigt godt opgavee

Materialer relateret til SRP om Fascisme og Mussolini i Historie og Samfundsfag.