Rapport om Farvestoffer i Sodavand - Lambert-Beers Lov

 • STX 2.g
 • Kemi B
 • 12
 • 12
 • 1826
 • PDF

Rapport om Farvestoffer i Sodavand - Lambert-Beers Lov

Rapporten undersøger farvestoffer i sodavand og kommer blandt andet ind på Lambert-Beers lov.

Formål:
Øvelsens formål er:
- at tolke absorptionsspektret for quinolingult (E104)
- at fremstille en standardkurve for quinolingult og vurdere om den følger Lambert-Beers lov
- At bestemme indholdet af quinolingult i en citronsodavand.

Lærers kommentar

Flot opgave

Indhold

Formål
Apparatur
Kemikalier
Teori
Inden forsøg:
Forsøgsbeskrivelse
Måleresultater
Beregninger og efterbehandling/diskussion:
Fejlkilder
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Forsøgsbeskrivelse:

1.) Først skal der fremstilles en standardkurve for quinolingult.
Der udleveres en referenceopløsning og en stamopløsning med koncentrationen 50 mg/L. Af stamopløsningen fremstilles 5 opløsninger med forskellige koncentrationer på følgende måde: Overfør vha. en finnpipette 5,00 mL pufferopløsning i hver af de fem målekolber. Overfør vha. af en anden finnpipette hhv. 2,00, 4,00, 6,00, 8,00 og 10,00 mL stamopløsning i hver af de fem målekolber (opløsning 1-5). Alle målekolber fyldes dernæst op til stregen med ionbyttet vand, proppes til og omrystes grundigt. Spektrofotometeret indstilles til at måle ved den valgte bølgelængde (se ”Inden forsøg”). En kuvette fyldes med referenceopløsning (0,00 mL stamopløsning) og kommes i spektrofotometeret, som nulstilles. Kuvetten tømmes, skylles lidt i næste opløsning (2,00 mL stamopløsning) og fyldes derefter med denne. Kuvetten kommes i spektrofotometeret, absorbansen aflæses og noteres, og der fortsættes med næste opløsning osv..

2.) Dernæst skal der måles på sodavandens indhold af quinolingult.
Da sodavand indeholder opløst carbondioxid, skal dette først fjernes for ikke at forstyrre målingen. Det kan gøres ved at komme en passende portion (50-100 mL) af sodavanden i en gasvaskeflaske, som sluttes til en vandluftpumpe. Sørg for at slangen ikke sluttes til gasvaskeflaskens lange glasrør, som stikker ned i sodavanden. Der åbnes for vandet til vandluftpumpen, hvorved atmosfærisk luft suges gennem sodavanden pga. undertrykket. Sodavanden gennembobles med atmosfærisk luft i ca. 10 minutter. Med en finnpipette overføres 5,00 mL af den afgassede sodavand til en 50 mL målekolbe. Endvidere overføres som for opløsningerne til standardkurven 5,00 mL pufferopløsning med en anden finnpipette, hvorefter målekolben fyldes til stregen med vand, proppes til og omrystes grundigt. Kuvetten skylles lidt med sodavandsopløsningen og fyldes derefter med denne. Kuvetten kommes i spektrofotometeret og absorbansen aflæses og noteres... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Farvestoffer i Sodavand - Lambert-Beers Lov

[3]
Bedømmelser
 • 19-12-2015
  opgaven gav god inspiration til min egen opgave
 • 31-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god! Tak for forhåndslæring! +++
 • 18-02-2013
  En rigtige god opgave ......