Farvestoffer | Proces, levnedsmiddel og sundhed

Projekt: Farvestoffer | Proces, levnedsmiddel og sundhed

Indledning
Vi har valgt at beskæftige mig med oplæg nummer 4: Tilsætningsstoffer. Igennem forløbet vil vi fremstille farvestoffer på forskellige måder, og undersøge forskellen på forskellige fremstillingsmetoder.

Indhold

Indhold
Indholdsfortegnelse 3
Projektoplæg 6
Indledning 6
Problemformulering 6
Krav 7
Teori 8
Generelt om farvestoffer 8
Hvordan farver ses 8
Naturlige og syntetiske farvestoffer 10
Farvestoffer og sundhed 14
Lovgivning om brug af farvestoffer 16
Enhedsoperationer 18
Omrøring 18
Filtrering 18
Omkrystallisation 18
Tørring 19
Spektrofotometer 19
Praktisk arbejde 21
Ekstraktion af β-caroten fra gulerødder 21
Fremgangsmåde 21
Resultatbehandling 23
Syntese af anilingult 26
Fremgangsmåde 26
Resultatbehandling 27
Fremstilling af bolsjer 29
Fremgangsmåde: 29
Smagstest resultat 30
Diskussion 32
Konklusion 34
Kildeliste: 35
Bøger: 35
Links: 35
Bilag 36
Tidsplan 36
Flowdiagram for fremstilling af anilingult 37
Flowdiagram for fremstilling af bolsjer 38
Billeder af bolsjerne 39
Arbejdspladsbrugsanvisninger 40

Uddrag

Problemformulering
Man er de seneste år blevet meget opmærksom på brugen af tilsætningsstoffer i en lang række medvarer. Vi har alle sammen hørt om de famøse E-numre, og deres potentielt skadende virkning. Nogle af de tilsætningsstoffer der tiltrækker meget opmærksom er farvestoffer, men brugen af farvestoffer er slet ikke noget nyt fænomen. Lige siden oldtiden har mennesker formået at udvinde farve fra planter og dyr, og derefter anvende dem til f.eks. at farve deres tøj. På grund af besværet og det relativt lille udbytte af de teknikker man anvendte, var farvestoffer utroligt kostbare og et statussymbol. Med den kraftige fremgang i kemien under den industrielle revolution, blev man i midten af det 19. århundrede i stand til at fremstille farvestoffer syntetisk. Derefter blev farvestoffer langt billigere og langt mere udbredte.
I dag indgår farvestoffer af forskellige arter i en lang række produkter – alt fra tekstiler til mad. Men er det overhovedet sundt at indtage alle disse kemisk fremstillede stoffer? Ville det ikke være meget sundere at holde sig til de naturlige farvestoffer, som vi kan udvinde fra planter? Naturlige farvestoffer med E-numre kan faktisk også være skadelige – dette vil vi kigge nærmere på. Kan man overhovedet se forskel på de syntetiske stoffer og de naturlige farvestoffer? En type af syntetiske farvestoffer er azo-farverne. Det er denne type syntetiske farvestoffer vi vil undersøge – hvordan de fremstilles og hvad der er specielt ved dem. Vi vil undersøge hvordan azo-farver bliver fremstillet, og hvordan de er opbygget. Det er disse problemstillinger vi vil beskæftige mig med i dette projekt. Dette vil vi gøre ved at udvinde et naturligt farvestof, og sammenligne det med at farvestof som vi har fremstillet i laboratoriet. Disse farvestoffer vil vi så anvende i et produkt, og undersøge om der er forskel på det endelige resultat. Derudover vil vi undersøge, hvilken metode der er nemmest at avende, og hvilke der giver størst udbytte.


Krav
Først og fremmest er målet at vores bolsjer skal have en gul farve. Farve skal holde mindst en uge, og farven skal være klar og ensfarvet. Det vil være en fordel, hvis farven er let at fordele i vores bolsjemasse. Vores fremstillede produkter skal ligne de indkøbte produkter mest muligt. Udbytteprocenten skal svare til arbejdet. Indholdet af farvestof i vores bolsjer skal overholde gældende dansk lovgivning... Køb adgang for at læse mere

Farvestoffer | Proces, levnedsmiddel og sundhed

[2]
Bedømmelser
  • 17-02-2012
    Givet af HTX-elev på 3. år
    Kanon opgave til at få inspiration ud fra. Den giver et godt indblik i, hvordan man kan arbejde med farvestoffer, og hvilke metoder man kan gå hen og anvende.
  • 04-05-2012
    god og let at forstå