SOP om Faroe Seafood samt eksport til Kina | Afsætning A og Kulturforståelse B

SOP om Faroe Seafood samt eksport til Kina | Afsætning A og Kulturforståelse B

SOP om "Faroe Seafood", som er blevet undersøgt med fagene Afsætning A og Kulturforståelse B.

Først gives der i opgaven en redegørelse af fiskemarkedet for fisk i Kina, samt en virksomhedsbeskrivelse af United Seafood (Faroe Seafood). Den anvendte metode til at analysere konkurrenceforholdende er en "Porter five forces analysis".

Opgavens formål er at belyse en færøsk fiskeproducents muligheder for at penetrere det kinesiske marked.

I denne forbindelse indgår en analyse af markedsføringsstrategier som United Seafood (Faroe Seafood) skal benytte for at kunne etablere sig i Kina - herunder inddrages kinesisk virksomhedskultur, samt foretages der en sammenligning med dansk virksomhedskultur.

Slutteligt diskuteres og vurderes det hvorvidt United Seafood (Faroe Seafood) har tilstrækkeligt med kompetencer samt ressourcer til at kunne etablere sig i Kina med succes. Der gives et bud på hvordan United Seafood (Faroe Seafood) kan overvinde kulturelle barrierer i kinesisk kultur for at kunne slå sig op på det kinesiske marked.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

- Abstract
- Forord
- Indledning
Kapitel 1: Virksomhedsbeskrivelse
Kapitel 2: Redegørelse
- Introduktion
- Markedsindikatorer
- Markedstendenser og præferencer
- Det største fiskemarked i Kina
- Konkurrenceforhold
- Truslen fra udbydere af
substituerende produkter
- Truslen fra købere
- Truslen fra nye udbydere
- Truslen fra leverandører
- Konkurrencesituationen for de
etablerede virksomheder
Kapitel 3: Analyse
- Markedsføringsstrategi
- Konkurrencestrategi
- Segmentering
- Positionering
- Parametermix
- Kulturelle forskelle
- Kultur begrebet
- Kinesisk handelskultur
Kapitel 4: Diskussion og vurdering
- Konklusion
- Kildeoversigt

Uddrag

Forord:
"Forestående opgave er skrevet på baggrund af en række personer der har været med til at give mig inspiration til at skrive om dette.

Det er min onkel Torkil Holm Petersen der gav mig den oprindelige idé at skrive om Faroe Seafood og deres muligheder for at afsætte fisk til Kina. Min moder er fra Færøerne, og jeg har derfor et godt indblik i færøsk kultur. Heriblandt færøsk madkultur.

Jeg har på baggrund af mine studier ofte rejst til Kina og har i denne sammenhæng et kendskab til kinesernes spisekultur. Jeg har især lagt mærke til, at kineserne spiser meget fisk.

Så i takt med at kinesernes købekraft stiger grundet den økonomiske udvikling der er set inden for de seneste årtier, synes jeg, at det kunne være interessant at analysere og vurdere om kineserne ville efterspørge specielle fisk fra Nordens ”uberørte hav”, som det indgår i Faroe Seafoods slogan."

Indledning:
"Jeg vil starte med at fremhæve at United Seafood i dag er gået under navnet Faroe Seafood. I problemformuleringen skal jeg redegøre for United Seafood, men navnet skal erstattes af Faroe Seafood. En større uddybning af dette kommer i virksomhedsbeskrivelsen.

Jeg skal i denne opgave analysere og vurdere Faroe Seafoods muligheder for at penetrere det kinesiske marked. Det skal jeg gøre ved at redegøre for producentmarkedet for fisk i Kina.

Der kan være en række faktorer der spiller ind hvorledes det kan være fremmende eller hæmmende for Faroe Seafood at komme ind på markedet.

Jeg vil forsøge at belyse de politiske, økonomiske, teknologiske og socialkulturelle forhold der kan være med til at bestemme eventuelle barriere og muligheder for Faroe Seafood.

Det vil jeg gøre ved at tage udgangspunkt i en Porter's five forces model, og ved redegøre for eventuelle ændringer i markedstendenserne. Jeg vil lægge særlig vægt på to markedsanalyser der er udarbejdet af GEMBA Innovation.

Jeg vil i de socialkulturelle forhold foretage en sammenligning af dansk og kinesisk forretningskultur. Jeg vil hovedsagelig benytte Richard R. Gestelands kulturteorier. De er gode til at sammenligne to kulturer med.
Økonomisk set er Kina blevet rigere. Jeg vil finde ud af hvilke regionale dele af Kina det vil være mest lønsomt at eksportere til.

Jeg skal analysere hvilke markedsføringsstrategier Faroe Seafood skal benytte for at etablere sig succesrigt på det kinesiske marked.

Jeg vil til sidst i opgaven diskutere og vurdere om Faroe Seafood har de relevante kompetencer til at etablere sig på det kinesiske marked. Vurdering skal hovedsageligt bygges på redegørelses – og analysedelen og kapitel 23 i afsætningsbogen bind 2."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Faroe Seafood samt eksport til Kina | Afsætning A og Kulturforståelse B

[2]
Bedømmelser
  • 23-06-2009
    En god opgave til inspiration og ideer :)
  • 06-01-2009
    Meget god opgave til inspiration:-)

Materialer relateret til SOP om Faroe Seafood samt eksport til Kina | Afsætning A og Kulturforståelse B.