Faraoens rolle i Det Ny Rige (Old-Ægypten)

  • HF 2. år
  • SSO (Historie B, Religion C)
  • 12
  • 20
  • 5208
  • PDF

Faraoens rolle i Det Ny Rige (Old-Ægypten)

SSO om faraoens rolle i Det Ny Rige (Old-Ægypten). Opgaven er tværfaglig (Religion C og Historie B).

Problemformuleringen lød:

Lav en sammenlignende undersøgelse af 2 selvvalgte faraoner fra Det Ny Rige med særligt fokus på religionens rolle i deres regeringstid.
Vurder hvilke faktorer som havde indflydelse på faraoens magt.

Indhold

Indledning 2

Det Nye Rige 3
 Samfunds-pyramiden 3
 Hæren 4
 Økonomi 5

Ramses II 5
 Krigerkongen Ramses 6
 Religionen 6
 Templet 7
 Ramses II som byggeriets herre 8
 Ramses' Statuer 8

Amenhotep IV 9
 Amarna-tidens begyndelse 9
 Religionen 10
 Befolkningen og de gamle guder 11
 Templet 11
 Kunsten i Amarna-tiden 11
 Akhenatens Revolution 12

Faraoens Magt i Det Nye Rige 13
 Præsterne 13
 Naturkatastrofer 13
 Forskellige måder at håndtere magten på 14

Konklusion 15

Abstract 16

Litteraturliste 17

Bilag 1-4 18-21

Uddrag

Indledning
Denne opgave handler om faraoens rolle i Det Nye Rige i Old-Ægypten. Personligt interesserer perioden mig i høj grad. Min interesse blev vækket i marts 2008, da jeg var på ferie. I løbet af mit ophold var jeg bl.a. to dage i Luxor (datidens Theben), hvor jeg så både Karnak- og Luxortemplet, Kongernes Dal og Dronningernes Dal m.m. Jeg har efterfølgende tit leget med tanken om, hvor meget magt en farao faktisk havde i sin tid. Selv de få ruiner og andre levn fra Det Nye Rige vidner om, at nogen har haft indflydelse nok til, at mange mennesker har samarbejdet om et enestående samfund for flere tusind år siden. Hvem havde magten til at gennemføre så store projekter? Hvem hjalp dem? Hvilken rolle spillede religionen i et så højtudviklet samfund?
For at besvare disse spørgsmål, kræver det litteraturen til at understøtte det. Mit valg af Ramses II som den ene farao i min sammenligning, begrunder jeg med, at der generelt findes meget litteratur om ham. Jeg har meget af min viden om ham fra bogen “Ramses II, An Illustrated Biography”. Jeg ser den som aldeles troværdig, eftersom forfatterinden og egyptologen, Christiane Desroches Noblecourt, er ekspert i emnet og har arbejdet med Ramses II's mumie. Jeg har også læst nogle kortfattede kapitler om Ramses II i nogle opslagsværker, bl.a. “Politikens bog om Det Gamle Egypten” og “Det Gamle Ægypten, Faraonernes Rige”.
Jeg valgte Amenhotep IV/Akhenaten som den anden farao, fordi han i den grad skilder sig ud fra de andre faraoner i Det Nye Rige. Der findes også meget litteratur om Akhenaten. Jeg har læst bogen “Fokus på Amarna, Akhenaton og Nefertitis univers”, som blev udgivet i år, altså 2009. Den er skrevet af flere forfattere, som har skrevet om hver deres speciale indenfor den periode. Dette er med til at jeg valgte den.
Jeg er udmærket klar over, at Akhenaten levede før Ramses II, og det er med vilje at jeg i opgaven har placeret ham efter Ramses II. Jeg har gjort det sådan, for at vise hvor meget han skilder sig ud fra 'normen', ved først at beskrive Ramses II's regeringstid som eksempel på en 'normal' farao.

Alle de bøger jeg har læst er uenige om et eller flere af årstallene, jeg har brugt i opgaven. Nogle bøger havde sågar ikke den hændelse med, som jeg ledte efter. Mine årstal er derfor, ganske enkelt, valgt ud fra hvad flest bøger var enige om... Køb adgang for at læse mere

Faraoens rolle i Det Ny Rige (Old-Ægypten)

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.