SRO om familie og kønsroller fra efterkrigstiden til i dag

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Psykologi B)
  • 7
  • 15
  • 2639
  • PDF

SRO om familie og kønsroller fra efterkrigstiden til i dag

SRO i Samfundsfag A og Psykologi B om familie og kønsroller fra efterkrigstiden til i dag.

Indhold

Abstract s.2

Indledning s. 4

Redegørelse s. 5

Analyse s. 7
1. Case piger for sig og drenge for sig s.7
2. Case karrieremoren er en fantastisk mor s.9

Diskussion s. 11

Konklusion s. 14

Litteraturliste s 15

Uddrag

Indledning

Familien og kønsroller har ændret sig meget fra efterkrigstiden til i dag. Nye problemer og nye muligheder er opstået for den moderne familie, der sætter frihed og selvrealisering højt.
Kan man have børn og samtidig have en spændende og krævende karriere? Det er noget af det jeg vil komme ind på i min opgave. Jeg vil undersøge nogle af de problemstillinger som samfundet sætter op for den moderne familie og dens levevilkår.
Først vil jeg gøre rede for den moderne familie og kønsroller fra efterkrigstiden til i dag. Bagefter vil jeg analysere to artikler, der ligger sig til emnet, for så bagefter at diskutere den moderne families problemer, der til sidst vil ende i en konklusion.

Redegørelse

Familien har ændret sig meget fra efterkrigstiden og til i dag. Den moderne familie er på vej væk fra husmoderfamilien, der stadig var den ideelle familie før 1960, hvor moderen gik hjemme mens manden arbejdede og forsørgede familien. En af kendetegnende ved den moderne familie er, i modsætning til husmoderfamilien, at det er en to-forsørgerfamilie dvs. at både manden og kvinden i familien har en indkomst.
kvinderne i efterkrigstidsårene holdt op med at arbejde, når de blev gift eller i hvert fald, når det første barn kom, men i dag bliver de på arbejdsmarkedet.
Kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet har ændret rollemønsteret i kernefamilien. I den traditionelle familie var manden den i familien, der havde forbindelse til det omgivende samfund, mens kvinden stod for de følelsesmæssige relationer i familien. I dag er begge roller ens.
Disse ændringer på arbejdsmarkedet kan ses på figur 1, på bilag 1, hvor man kan se på udviklingen i tilknytningen til arbejdsmarkedet fra 1981 og frem til 2005, at der markante forskelle på mænd og kvinder. Den erhvervs- aktive del af befolkningen er steget med 8,8 pct. for mænd og med 7,9 pct. for kvinder som følge af den normale ... Køb adgang for at læse mere

SRO om familie og kønsroller fra efterkrigstiden til i dag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.