Delopgave C: Socialistisk Folkeparti | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 3
 • 1754
 • PDF

Delopgave C: Socialistisk Folkeparti | Samfundsfag A

Opgaven indeholder en besvarelse af Delopgave C: Socialistisk Folkeparti fra det tidligere eksamenssæt "Demokrati og legitimitet" fra maj 2010.

Delopgave 2: Socialistisk Folkeparti
2. Sammenlign de synspunkter på årsagerne til SF's øgede vælgertilslutning, der kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3.
3. Diskutér, i hvor høj grad ”bisværmens forbandelse” er en dækkende beskrivelse af vælgeradfærden i det senmoderne samfund. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag C4.

Studienets kommentar

En okay besvarelse af opgave C2. Der er en god gennemgang af de enkelte artikler og deres pointer, men det bliver lidt på det redegørende niveau. Til slut i besvarelsen bliver der brugt noget teori om catch-all-partier, og det er rigtig fint. Det bør uddybes meget.

I opgave C3 bliver Bent Winthers synspunkter refereret udmærket, og hans synspunkter bliver kort kritiseret. Den kritik bør uddybes for at nuancere diskussionen mere.

Uddrag

De tre artikler, som udgør de tre bilag, kommer fra hver deres avis, giver hver deres begrundelse på SF's fremgang og repræsenterer hver deres politiske holdning.
Den første artikel ”SF stormer frem… mod midten” er skrevet af Bent Winther fra Information. Information er traditionelt en venstreorienteret avis, og dette kommer også til udtryk i deres begrundelse af SF's fremgang. Her gives en stående klapsalve til partiet og Villy Søvndal pga. deres hårde arbejde for at komme i fremgang. Bent Winther mener, at vejen til fremgang for SF går på øget politisk indflydelse, samarbejde og ansvarlighed.
SF har omlagt deres politik og flyttet deres politiske placering længere ind mod midten, hvilket bl.a. kom til udtryk da de stemte for finansloven og sad med ved bordet til forhandlingerne om Bankpakke II.

”SF har forstået, hvad moderne politik går ud på, og har lært at
kommunikere en kurs og de politiske signaler, der hører til”

Han ligger vægt på at fremgangen skyldes det faktum at SF har sat kursen ind mod midten, men mest af alt, at de har optimeret deres måde at kommunikere politisk...


---


Vælgeradfærden har ændret sig op igennem tiden, således at den vælgeradfærd vi møder i dag i det senmoderne samfund ikke er den samme som vi mødte for 50 år siden.
I artiklen ”Bisværmens forbandelse” af Bent Winther gives en beskrivelse af det senmoderne samfunds vælgeradfærd. Han argumenterer for, at nutidens vælgere flyver fra parti til parti alt efter, hvem der bedst varetager vores mening om en aktuel mærkesag, som en sværm af bier.
Med det henviser han selvfølgelig til den stigende rodløshed blandt vælgerne. Vi er gået fra det såkaldte class-voting til issue-voting. Class-voting er den adfærd, hvor man vælger det parti, man stemmer på ud fra ens socialklasse og at man mere eller mindre holder fast i dette parti gennem livet – fx stemte størstedelen af de danske arbejdere før i tiden på Socialdemokratiet.
Fænomenet issue-voting betyder, at det er de aktuelle politiske emner der er oppe i tiden, der afgøre til hvilket parti vores stemme falder. For eksempel kan i en periode være partiernes indvandrerpolitik, der er afgørende for, hvor stor vælgertilslutningen til de forskellige partier er... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Socialistisk Folkeparti | Samfundsfag A

[3]
Bedømmelser
 • 13-11-2013
  den er ok, synes dog at ikke sammenligningen er skrevet så sammenhængene som vores lære ønsker. Men ellers super god inspiration! :D
 • 26-03-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtig god og velformuleret opgave
 • 07-12-2011
  God fyldestgørende besvarelse!