A Royal Salute to the Commonwealth

Se flere bedømmelser 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 (19 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Studienet.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Studienet.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Engelsk A

Karakter

12

Antal sider

6

Antal ord

2127

Filformat

PDF

Eksempelbesvarelse, Ikke-litterært essay: A Royal Salute to the Commonwealth

Studienets eksempelbesvarelse af det ikke-litterære essay om Peter Obornes artikel 'A royal salute to the Commonwealth' fra engelsk A eksamen juni 2012.

Opgaveformuleringen, der besvares
Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Peter Oborne's article "A royal salute to the Commonwealth". Part of your essay must focus on the writer's argumentation and on the role of the Commonwealth as presented in the text.

Essayet kommer omkring
Essayet fremlægger Obornes hovedsynspunkter, analyserer skribentens argumentation og Commonwealths rolle i teksten.Til sidst kommenteres der på skribentens formål med teksten, og der vurderes på, hvorvidt argumentationen fungerer.

En eksempelbesvarelse
Eksempelbesvarelsen er lavet af Studienets fagredaktør i engelsk, som i grå bokse hele vejen forklarer og uddyber, hvad der er gjort i de forskellige afsnit. På den måde kan du se, hvordan man opbygger og skriver et ikke-litterært essay til karakteren 12.

Eksempelbesvarelsen er skrevet efter Studienets trin for trin vejledning til Ikke-litterært essay.

Du kan læse Peter Obornes artikel 'A royal salute to the Commonwealth' her

Indhold
Indledningen: Præsenterer temaet, skribenten og teksten Hovedafsnit 1: Lægger fundamentet for resten af essayet i form af en præsentation af:

  • Hvem er Peter Osborne?
  • Hvad mener han?
  • Hvilke synspunkter træder tydeligst frem i teksten.
Hovedafsnit 2: Analyserer teksten med fokus på:
  • The writer's argumentation
  • The role of the Commonwealth as presented in the text
Hovedafsnit 3:Kommenterer på teksten i form af kritisk stillingtagen og vurdering af tekstens synspunkter og holdninger. Konklusionen: Samler trådene og kommer med den endelige konklusion

Uddrag
"In trying to get his message across, Oborne builds his argumentation on a special kind of words, appeals and symbols. First of all he uses words with negative connotations in order to describe the British politicians, '… The Commonwealth never fitted into New Labour's relentless modernising vision.

Blair regarded traditional British values and identities as xenophobic, if not racist' (ll. 23-25). On the other hand, Oborne only makes use of positive words connected to freedom, democracy and strength when it comes to describing the Commonwealth, 'Such is the invisible strength of the Commonwealth, the association of independent countries' (ll. 16-17)."... [læs mere nu]