Esbjerg Pengeskabe A/S | VØ A | Eksamen maj 2011

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Esbjerg Pengeskabe A/S | VØ A | Eksamen maj 2011

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til VØ A fra d. 27. maj 2011 (hhx111-VØK/A-27052011).

Indeholder besvarelse i Word-dokument og bilag i Excel-fil.

Eksamenssættet indeholder besvarelsen af følgende opgaver:
Opgave 1 - Produktionsstyring - Esbjerg Pengeskabe A/S
Opgave 2 - Investering - Esbjerg Pengeskabe A/S
Opgave 3 - Knap kapacitet - Esbjerg Pengeskabe A/S
Opgave 4 - Regnskabsafslutning - Esbjerg Pengeskabe A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for begrebet trade-off i forbindelse med virksomhedens store lager af standardskabe.

1.2 (5 %)
Beregn den optimale seriestørrelse for produktion af HPF 120.

I bilag 1 findes en model til beregning af den optimale seriestørrelse. Modellen kan eventuelt anvendes.

1.3 (5 %)
Beregn de samlede årlige lager- og omstillingsomkostninger for HPF 120 ved den optimale seriestørrelse.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor maksimumlageret for HPF 120 er mindre end den optimale seriestørrelse.

1.5 (5 %)
Vurder, om betingelserne for at benytte Wilsons formel er opfyldt i dette tilfælde.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele og ulemper der er ved at benytte underleverandør frem for selv at bukke stålpladerne.

2.2 (5 %)
Opstil investeringens nettobetalingsstrøm.

I bilag 2 findes en skabelon til opstilling af nettobetalingsstrømmen. Skabelonen kan eventuelt anvendes.

2.3 (5 %)
Vurder, om det er rentabelt at investere i den nye bukkemaskine.

2.4 (5 %)
Diskuter, om virksomheden bør benytte underleverandøren til bukkeopgaverne i fremtiden.

3.1 (10 %)
Opstil den optimale afsætningsplan under hensyntagen til den begrænsede kapacitet på 250 timer.

De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 3.

3.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål 3.1.

3.3 (5 %)
Vurder, om det er lønsomt at udvide kapaciteten med 110 timer i det kommende kvartal.

4.1 (15 %)
Færdiggør afslutningsskemaet for 2010, idet de interne bilag efterposteres.

Saldobalancen fremgår af bilag 4.

4.2 (10 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2010 og en balance pr. 31.12.2010. Der skal ikke udarbejdes noter.

I bilag 5 findes skabeloner, som eventuelt kan anvendes.

4.3 (5 %)
Beregn virksomhedens afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed.

4.4 (5 %)
Vurder, hvorfor der er forskel på afkastningsgraden i Esbjerg Pengeskabe A/S og den midtjyske konkurrent.

Uddrag

1.1 Redegør for begrebet trade-off i forbindelse med virksomhedens store lager af standardskabe

Generelt taler man om et trade-off når en forbedring et sted i virksomheden fører til forringelser andre steder i virksomheden.

Virksomhedens store lager af standardskabe giver den forbedring at man er i stand til at have en høj lagerservicegrad og en hurtig leveringstid som er meget vigtigt for pengeskabsproducenter, da kunderne ofte er desperate og skal bruge et pengeskab med det samme.

Det store lager har dog den ulempe at det øger lageromkostningerne. Der er altså tale om et trade-off.

2.1 Redegør for, hvilke fordele og ulemper der er ved at benytte underleverandører frem for selv at bukke stålpladerne

Den primære fordel ved at anvende en underleverandør til bukning af stålpladerne er, at der vil ske en frigørelse af ressourcer hos virksomheden, da en ny bukkemaskine er en stor investering.

Normalt ville der være en lang række mulige fordele ved at outsource en aktivitet (omkostningsbesparelser, forbedret kvalitet, ”reduced time to market” osv.), men det er begrænset hvor mange fordele der er ved at benytte underleverandør til bukningen af plader, da det vurderes at være en af de helt essentielle dele af produktionen hos Esbjerg Pengeskabe A/S. Dermed vurderes den eneste fordel altså at være, at man får frigjort ressourcer, som kunne investeres i at optimere andre dele af produktionen.

En af de primære ulemper ved at anvende en underleverandør er, at virksomheden taber noget af dens kontrol over produktionen. Bukkemaskinen er en af de maskiner der benyttes mest i produktionen og derfor må det antages, at selve bukningen af stålpladerne er inde omkring selve kernen af produktionen. Dette yderst vigtige led i produktionen kan være farligt ikke selv at producere, da fejlbukkede plader vil sænke produktionen unødigt meget. Tilknyttet til denne ulempe er, at virksomheden nu også bliver afhængig af underleverandøren i forhold til kvalitet, mængde og rettidig levering af stålpladerne..... Køb adgang for at læse mere

Esbjerg Pengeskabe A/S | VØ A | Eksamen maj 2011

[45]
Bedømmelser
 • 13-02-2014
  Synes at denne opgave er meget gennemført, hele vejen igennem opgaven kan man mærke at personen som har lavet den har vidst hvad han eller hun talte om
 • 13-10-2011
  opgaven er rigtig god og godt formuleret. det gode ved opgaven er at bilagene er super gode og overskuelige. tak for en rigtig god hjælp.
 • 17-06-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  rigtig god og godt besvaret opgave
 • 07-04-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave med masser af indhold