Erkendelsesteori - Opgave i Filosofi

 • HHX 3. år
 • Filosofi C
 • Ingen givet
 • 23
 • 11263
 • PDF

Erkendelsesteori - Opgave i Filosofi

Hensigten med denne større skriftlige opgave er at arbejde med tre forskellige erkendelsesteoretiske positioner, rationalismen, empirismen og transcendentalfilosofien, og repræsentanterne for disse. Jeg vil starte med at beskrive positionerne generelt, hvorefter de filosofiske holdninger hos tre filosoffer, som hver repræsenterer de førnævnte positioner, vil blive beskrevet. Ydermere vil jeg igennem en analyse af filosoffernes holdninger, analysere hvor de svage punkter, rent argumentatorisk, ligger.

Derudover vil jeg sætte de tre positioner op imod hinanden, for på den måde at finde frem til grundlæggende forskelle, (og ligheder) imellem disse, samt på hvilke punkter de mest nævneværdigt har reageret på hinanden.

Endelig, vil jeg vurdere de tre positioners nutidige forklaringsværdi, og ydermere konkludere om der er andre erkendelsesteoretiske positioner som har større filosofisk værdi i dag.

Indhold

• Indledning
• Beskrivelse af Descartes filosofi
• Beskrivelse af Humes filosofi
• Beskrivelse af Kants filosofi
• Kritikpunkter af Descartes
• Kritikpunkter af Hume
• Kritikpunkter af Kant
• Sammenstilling af de tre positioner
• Vurdering af positionernes forklaringsværdi
i dag + vurdering af om andre positioner har
fortrængt de førnævnte positioner
• Konklusion
• Litteraturliste
• Bilag

Uddrag

Rationalismen er en af de store klassiske erkendelsesteoretiske positioner i den vestlige filosofis historie. Den rækker helt tilbage til den græske filosof Platon fra det fjerde århundrede f. kr., som formulerede den rationalistiske holdning meget klart. I rationalismen er brugen af fornuften den eneste måde at opnå sand viden på. Ifølge Platon var det igennem fornuften at mennesket fik adgang til ideernes verden, som var det sted menneskets sjæl kom fra og som det længtes efter at komme tilbage til (eros). Senere er andre rationalister som Descartes, Leibniz, Spinoza (alle fra det 17. århundrede) m.fl. trådt ind på den filosofiske scene med hver deres rationalistiske tanker.
Fælles for de fleste er, blandt andre ting, den absolutte fornægtelse af menneskesansernes validitet og deres evne til at give mennesket sand viden. Det er kun igennem menneskets egen fornuft at nogen sikker/sand viden kan opstå. Dette kan så være igennem adgangen til ideernes verden (Platon) og/eller deduktioner fra medfødte ideer til andre absolutte sandheder (Descartes) at mennesket kan få sand viden... Køb adgang for at læse mere

Erkendelsesteori - Opgave i Filosofi

[7]
Bedømmelser
 • 05-12-2011
  Givet af Studerende på 1. år
  Ok opgave... meget kort i forhold til man skal bruge så mange points
 • 23-04-2013
  Rigtig fin opgave som giver et godt indblik i erkendelsesteorien :)
 • 08-09-2015
  mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn,
 • 05-06-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Godt arbejde. Kort, men godt.