Erhvervsret, håndpant, underpant m.m.

 • HHX 1. år
 • Erhvervsret C
 • Ingen givet
 • 9
 • 2054
 • PDF

Eksamensprojekt: Erhvervsret, håndpant, underpant m.m.

Panteret findes i 2 former: underpant og håndpant.
- Ved underpant forbliver den pantsatte genstand, fx en fast ejendom, i pantesætterens besiddelse. Sikringsakten er tinglysning af et pantebrev.
- Ved håndpant mister pantsætteren den faktiske rådighed over den pantsatte genstand, fx et maleri, ved at det typisk overgives til panthaveren. Sikringsakten er effektiv rådighedsberøvelse.
- Ved fast ejendom kan kun underpant anvendes.
- Ved løsøregenstande er begge pantsætningsformer anvendelige.

Derudover Leasing

Indhold

Håndpant og håndpant – sikringsakt (pant i fast ejendom) 1
Underpant i løsøre 1
Håndpant i løsøre 2
Stiftelse og sikringsarkt 2
Pantsætning af fordringer 3
Leasing 4
Sikringsakt 5
Løsøre 5
Ejendomsforbehold 5
Kaution 5
Kautionistformer: 6
Erhvervsejendomme – tilbehør – Tinglysningsloven 8
Alle ejendomme – bestanddele – Tinglysningsloven 8

Erhvervsret, håndpant, underpant m.m.

[22]
Bedømmelser
 • 03-04-2009
  Ser udemærket ud af hvad jeg har set ind til videre, god hjælp til at skrive om pant-emnet :)
 • 29-12-2009
  ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
 • 02-03-2013
  Givet af Studerende på 2. år
  Klar og tydelig tale
 • 17-04-2012
  Hjalp rigtig meget til min opgave.