Erhvervsret eksamens noter

 • HHX 3. år
 • Erhvervsret C
 • Ingen givet
 • 43
 • 10564
 • Word2007

Erhvervsret eksamens noter

Stortset komplette noter til erhvervsret udfra bogen: Erhvervsret C - Juraens-grundregler.dk af Anne Lind Gleerup og Ulla Rosenkjær
Få kapitler ikke beskrevet, eftersom de ikke var del af mit pensum.

Indhold

Kapitel 5 Erstatning Side 1
Kapitel 7 Ansættelsesret Side 7
Kapitel 8 Aftalers indgåelse Side 10
Kapitel 9 Forbrugeraftaler Side 11
Kapitel 10 Aftalers ugyldighed Side 13
Kapitel 11 Mellemmandsaftaler Side 15
Kapitel 12 Markedsføring Side 16
Kapitel 14 Handelskøb Side 17
Kapitel 15 Internationale køb Side 19
Kapitel 16 International procesret og privatret Side 22
Kapitel 17 Forbrugerkøb Side 24
Kapitel 18 E-handel Side 25
Kapitel 19 Kredit Side 27
Kapitel 20 Pant i løsøre Side 29
Kapitel 21 Pant i fast ejendom Side 29
Kapitel 22 Kaution Side 33
Kapitel 23 Hæftelse Side 35
Kapitel 24 Inkasso og fogedret Side 38
Kapitel 25 Konkurs Side 40

Uddrag

Eksamens noter
Kap. 5: Erstatning
Erstatning sker hvis der er sket en skade på en person eller ting, og den tilskadekomne, ellers den som ejer den ødelagte ting, ønsker at få penge i erstatning. Der er dog en del betingelser der skal være opfyldt førend man kan kræve erstatning.
Følgende emner vil blive behandlet:
• Erstatningsret generelt
• Erstatningsbetingelserne
• Ansvarsgrundlag
o Culpa-reglen
o Objektivt ansvar
• Tab – erstatningens størrelse
• Kausalitet
• Adækvans
• Egen skyld
• Objektive ansvarsfrihedsgrunde
• Bortfald og lempelse af erstatningspligten
Erstatningsret generelt:
Her ser man på erstatning uden for kontrakt – altså er der ikke indgået nogen skriftlig aftale som krænkes, men derimod et almindelig retsforhold mellem to personer. (skadevolder og skadelidte) Et erstatningskrav herved kan opnås ved at skadevolder er årsag til skade på den anden person (personskade) eller en ting (tingskade). Den skadelidte får derved krav på skadevolderen (erstatningskrav) på at denne skal dække det tab/den skade der er lidt.
Der findes dog ingen lovregel for hvornår en person bliver erstatningspligtig for sine handling der har ført til skade. Der bliver dog i højere grad fulgt en retspraksis som består af de sager der er blevet ... Køb adgang for at læse mere

Erhvervsret eksamens noter

[37]
Bedømmelser
 • 23-05-2011
  De er super fine. og hvis man selv lige læser bogen og tilføjer lidt for at det næsten bliver ens agne noter er det bare fantastisk :)
 • 21-04-2010
  Meget mangelfulde og absolut ikke særlige brugbare. Meget uorganiseret.
 • 31-05-2016
  Super gode noter - klart brugbare!
 • 09-06-2015
  Fint og overskueligt!