Erhvervsøkonomi Noter

 • HHX 3. år
 • Virksomhedsøkonomi
 • Ingen givet
 • 53
 • 13153
 • Word2003

Erhvervsøkonomi Noter

Omfattende noter til Erhvervsøkonomi

Indhold

Virksomhedsstyring (Kap. 1) 2
Økonomistyring 2
Styringsniveauer 3
Logistikstyring 4
Produktionsvirksomheden 4
Værdikæden i produktionsvirksomheder (Kap. 2) 4
Virksomhedens strategiske profil 4
Virksomhedens valg af strategi 5
Konkurrencestrategi 6
Porters værdikæde 7
Produktionsformer 8
Virksomhedens livscyklus 9
Et produkts livscyklus 10
Produktionsvirksomhedens regnskab (Kap. 3) 11
Vareregnskab 11
Regnskab med tekniske anlæg og maskiner 12
Funktionsopdeling af omkostninger 13
Afslutning af årsregnskabet 14
Præsentation af årsrapporten 15
Vareregnskabets afslutning ved den direkte metode 15
Regnskabsanalyse i produktionsvirksomheder (Kap. 4) 16
Indsamling af regnskabsmateriale 16
Omformning af et årsrapport til analysebrug 16
Analyse af rentabilitet 17
Analyse af indtjeningsevnen 17
Budgetvurdering 18
Dækningsbidragsanalyse 18
Aktivitetsoptimering (Kap. 5) 18
Virksomhedens handlingsparametre 19
Optimering af handlingsparametre 20
Afsætningsmæssige sammenhænge 22
Omkostningsmæssige sammenhænge 23
Fordelingsmetoden 23
Offersynspunkt 23
Kapacitetsstyring (Kap. 6) 23
Kapacitetsstyring ved prisalternativer 24
Investering (Kap. 7) 27
Investeringsalternativet 28
Valg mellem alternative investeringer 31
Investeringens usikkerhedsfaktorer 31
Beslutning om køb eller leje/leasing 31
Det endelige investeringsvalg 32
Finansiel styring (Kap. 8) 32
Den vertikale balancestruktur 32
Den horisontale balancestruktur 33
Egenkapital 34
Fremmedkapital (Andre finansielle muligheder) 35
Amotisastionsformer(Tilbagebetalingsformer) 35
Andre forhold af betydning for finansieringsvalget 36
Videnregnskab (Kap. 9) 37
Begrebet viden 37
Videnregnskabets formål 38
Videnregnskabets indhold 38
Analyse af indikatorer 39
Jobdesign og arbejdsmiljø (Kap. 10) 39
Jobdesign 39
Arbejdsmiljø 41
Jobforbedringer 42
Logistiksystemet (Kap. 11) 44
Produktionsfunktionen 44
Indkøb 44
Distribution 45
Produktionsstyring (kap. 12) 47
Produktionslayout 47
Materiale og produktionsstyring 48
Pull og pushsystemer 49

Uddrag

Aktivitetsstyring
Aktivitetsstyring består i at udnytte virksomhedens ydre markedsmuligheder bedst muligt, dette kan f.eks. foregå gennem udvikling af nye produkter, valg af kundegrupper og den løbende styring af salgs-, produktions- og indkøbsaktiviteter

Kapacitetsstyring
Her er der tale om virksomhedens kapaciteter, dette kan f.eks. være medarbejdere, maskiner og lokaler. Hvilket der vægtes mest afhænger selvfølgelig om det er en produktions-, handels-, eller servicevirksomhed.

Det handler primært om at udnytte ens nuværende kapacitet, men også at anskaffe sig ny kapacitet.

Finansiel styring
Dette går ud på at fremskaffe kapital på den hurtigste og nemmeste måde, samt at det allerede tilførte kapital behandles bedst muligt.
Det er vigtigt at tage hensyn til evt. Skiftende kapitalbehov samt risikoen ved stor gæld til enkelte kreditorer.

Styringsniveauer
Som før nævnt findes der 3 styringsprocesser, det er vigtigt at man gør sig klart inden man tager en beslutning om det er en beslutning som skal have effekt med det samme eller om det er en beslutning som først har effekt om lang tid. Til det har man nogen forskellige styringsniveauer.

• Strategisk niveau... Køb adgang for at læse mere

Erhvervsøkonomi Noter

[6]
Bedømmelser
 • 05-05-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Meget dybdegående noter. Godt overblik og masser af tabeller til at at understøtte teksten.
 • 21-04-2011
  god opgave der får det hele med! dejlog nyttig :)
 • 25-05-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God til forståelse af begreber
 • 27-09-2010
  Givet af Studerende på 2. år
  Rigtig god, giver et godt indblik i tingene.