Erhvervsøkonomi C notater - opsamlende

 • STX 3.g
 • Erhvervsøkonomi C
 • Ingen givet
 • 32
 • 9862
 • PDF

Noter: Erhvervsøkonomi C notater - opsamlende

Noter til/Opsamling af forskellige erhvervsøkonomiske emner. Bøgerne hedder "Erhvervsøkonomi i videnssamfundet" af Michael Andersen og "Virksomheders regnskaber".

Elevens kommentar

Der er nogen mangler.

Indhold

Titel 1: Intro/Interessenterne 4
Mål 4
Del 1: Virksomheden og dens omverden (side 12-18) 4
Hvad er erhvervsøkonomi? 4
Drivkræfter: 4
Rammevilkår: 4
Virksomheden: 5
Markeder: 5
Omgivende instituioner 5
Virksomhedernes interessenter 5
Kreditorerne: 6
Andre eksterne interessenter: 6
Virksomhedernes omverden (18-23) 8
a. Vidensøkonomi 9
b. Globalisering (side 23-27) 9
Årsager til globaliseringen: 9
Sagt med andre ord: 10
Faser i udviklingen mod globalisering: 10
Outsourcing: 11
Global kapitalkoncentration 11
Globaliseringens aftryk på dansk økonomi 11
Notater fra tavlen: 12
Punch lines 12
Ressourcer: 12
Salget af Lego stormer frem 12
Titel 2: Kunderne (Virksomhedens afsætning) 13
Mål 13
Del 5: Virksomhedens afsætning (180-194) 13
21. Markedsføring og markedssegmentering (side 180-186) 13
a. Forskellige syn på leverandør-kunde-forholdet 13
b. Købsbeslutninger 14
c. Konsumentmarkedet og producentmarkedet 15
Købsadfærd på konsumentmarkedet 15
Købsmotiver 15
Købstyper 16
Køberoller 16
Købsadfærd på producentmarkedet 16
Producentmarkedets karakteristika 16
Købemotiver 17
Købsadfærdsteorier (A) 17
d. Markedssegmentering og positionering 17
22. Marketingmixet (side 187-193) 18
Promotionformer 18
Reklame 18
Promotionstrategi 19
Pull/pushstrategier (se billede i EØ-mappen) 19
Titel 3: EBG idegenering og forretningsplan 19
Mål 19
Del 2: Etablering af virksomhed (side 48-56) 19
6. Virksomhedens forretningsidé, mål og strategi 19
a. Idégrundlag 19
b. Mission 20
c. Værdier 20
d. Mål og strategi 21
7. Iværksættere og etablering af virksomheder 21
a. Forretningsplan 21
b. Iværksættertyper 21
c. Omfang af nyetablerede virksomheder i DK 22
8. Virksomhedsformer 22
a. Det enkeltmandsejede virksomhed 22
b. Interessantselskab 22
c. Anpartsselskab 22
d. Aktieselskab 22
Koncerner 23
Titel 4: Økonomi og EBG 23
Mål 23
Del 6: Virksomhedens økonomi (side 204-209) 23
25. Produktion og omkostninger 23
a. Værditilvækst og forbrug ressourcer 23
Værditilvækst 23
Virksomheders regnskab (4-7) 23
Kapitel 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed 23
Åbningsbalance viser aktiverne og passiverne 24
Driftsbudget 24
Afskrivninger (se bog og kopi) 24
Titel 5: Branche/Strategi og EBG/Cases 24
Mål 24
Marked og branche 25
Begreber 25
Konkurrenceformer 25
Udbud, efterspørgsel og markedspris 25
11. Strategi (side 80-87) 26
Interne og eksterne forhold 26
SWOT-analysen – figur 17 26
Porters markedsanalysemodel – The 5 forces's – figure 18 26
Ansoff's vækstmatrice – figur 19 27
Bostongruppens produktmodel – figur 22 27
Porters 3 konkurrencestrategier – figur 21 28
Stragetier i forhold til andre virksomheder: 29
Titel 6: Organisation/Ledelse og EBG 30
Mål 30
Ledelse 30
Lederroller ifølge Henrik Fayol 30
Instrumentel 30
Emotionel 30
Repræsentativ 31
Ledelsesteorier 31
Ledertyper. 31

Uddrag

Titel 1: Intro/Interessenterne

Mål
• Redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen – karakterisere en virksomhed og kunne forklare dens samspil med interessenterne i nærmiljøet.
- Samtidig skal man kunne lave en karakteristik af en virksomhed bæredygtighed

• Alt i alt skal man kunne forklare hvordan de særlige forhold i fjernmiljøet har betydning for virksomheden


Del 1: Virksomheden og dens omverden (side 12-18)
• Forståelse af konkurrencepresset på den enkelte virksomhed
• Arbejde med konsekvenserne af transformationen fra traditionel økonomi til vidensøkonomi

Hvad er erhvervsøkonomi?
• Grundlæggende forhold i faget er forholdet mellem virksomheder og marked – markedsorienterede virksomheder i en markedsøkonomi.
• Se figur 1, side 13.

Drivkræfter:
• Idéer eller en eksistensberettigelse
• I kapitalistisk markedsøkonomi:
- Størst mulig profit
- Kun dem der kan klare konkurrencen, kan holde sig over vandet.
- Det er markedet der påvirker den enkelte virksomhed.

• Et motiv der handler om at dække basale, bestemte behov, uden at tænke på at få den størst mulige profit.
• Forskel på tidshorisonten med hensyn til hvornår man forventer en bestemt forretning af en investering.

Rammevilkår:
• Se figur 1.

Virksomheden:
• Rigtige medarbejder
• De bedste maskiner
• Sociale system... Køb adgang for at læse mere

Erhvervsøkonomi C notater - opsamlende

[26]
Bedømmelser
 • 24-07-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Det er et meget godt og overskueligt dokument, og det har været godt til sådan en som mig, der brugte det før jeg vidste noget om erhvervsøkonomi. Som notater vil jeg dog sige, det er meget detaljeret. Men derfor er det netop godt, at det er overskueligt.
 • 20-05-2015
  Godt med begreber - mangler muligvis lidt forklaring (forståelsen får du dog automatisk når du begynder at anvende begreberne)
 • 13-06-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  Simpelthen for mange stavefejl efter min mening.
 • 08-06-2015
  Super gode noter! Helt sikker på, det nok skal hjælpe mig igennem erhvervsøkonomi med en god karakter.