SWOT Analyse af Fur Bryghus Aps

 • HHX 2. år
 • Erhvervscase
 • 10
 • 15
 • 4871
 • PDF

SWOT Analyse af Fur Bryghus Aps

Erhvervscase om FUR Bryghus, som er en besvarelse af eksamenssættet fra 2009 Juni på HHX, med særlig vægt på en SWOT Analyse af virksomheden, og herudover indgår bl.a. en virksomhedsbeskrivelse, en opstilling af problemstillinger og løsningsforslag samt en rentabilitetsanalyse.

Elevens kommentar

"Synopsis med alle modeller og med regnskab"

Indhold

Indledning
Regnskabsanalyse: (se bilag 1)
Konklusion:
SWOT-analyse: (se bilag 2)
Konklusion:
Problemstillinger/løsningsforslag:
Beslutningskriterier:
Løsningsforslag:
Bilag 1:
- Rentabilitetsanalyse
- Indekstal for resultatopgørelsen
- Nøgletal
- Afkastningsgrad:
- Gældsrente:
- Egenkapitalens forrentning:
- Indekstal
- Bruttoresultat:
- Salgs- og distributionsomkostninger:
- Administrationsomkostninger:
- Årets resultat:
Bilag 2: SWOT-analyse
Stærke sider:
Stiller krav til deres medarbejdere:
Svage sider:
Muligheder:
Trusler:

Uddrag

"Stærke sider:
Stiller krav til deres medarbejdere:
FUR stiller nogle krav til deres medarbejdere, så de er sikre på, at deres medarbejdere er i stand til at arbejde hårdt og derved få FUR's produkter til at leve op til de standarder de stiller.

Eksterne kræfter:
virksomheden er familieejet, hvilket kan være både en fordel og ulempe, i og med der så er godt kendskab til virksomhedens drift og hverdag men samtidig kan dette være medvirkende til at virksomheden bliver forholdsvis indgroet og kører fast.

FUR har valgt at inddrage eksterne kræfter til stillingerne i virksomheden, hvilket gør at de sikre nye tiltag og måske brydning af mønstre ved anderledes tankegang, dette er en styrke for virksomheden, da de så kan sikre en mere varieret virksomhed og derved også påvirke innovationen..."... Køb adgang for at læse mere

SWOT Analyse af Fur Bryghus Aps

[6]
Bedømmelser
 • 04-05-2010
  det er en rigtig god opgave og der er nogle gode problemstillinger. Det er en opgave man kan bruge.
 • 12-04-2010
  For meget der er overflødigt, som man ikke rigtig kan bruge til det store.
 • 16-05-2011
  Givet af Elev på 2. år
  Glimrende opgave.. meget info og gode modeller..
 • 15-12-2010
  syntes der er en del uklarhed i opgaven omkring procentssatserne..