Er et fuldkommen demokrati muligt i USA?

 • STX 2.g
 • AT (Samfundsfag B)
 • Ingen givet
 • 6
 • 2831
 • Word2003

Er et fuldkommen demokrati muligt i USA?

En AT synopsis i Samfundsfag B vedrørende det demokratiske system i USA, andre demokratiske systemer sammenlignet med det Amerikanske og om systemet i virkeligheden er demokratisk sammenlignet med det danske. Tillagt er en artikel som også er udrettet af mig selv.

Problemformulering
Demokrati er en styreform som anvendes af mange lande verden over, bl.a. Danmark og USA, men også mange andre lande. USA er et land
som reklamerer meget med at de er demokratiske og går i krig for at skabe demokrati i andre lande, men har samtidig et system som ikke er fuldkommen demokratisk - altså hvor det hele er fuldt ud demokratisk.
Er et fuldkommen demokrati muligt i USA

Problemstillinger:
- Hvad er ”demokrati”, ”demokratigrad” og ”vetoret” ? - Definer begreberne.
- Hvordan er det Amerikanske politiske system bygget op?
- Hvilke demokratiske mangler har det Amerikanske system? - Kom med eksempler.
- Diskuter hvordan kan det Amerikanske politiske system forbedres - således at det bliver mere demokratisk.

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Metode og teori
Delkonklusioner
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Delkonklusioner
2.1 Demokrati = et politisk system, hvor magten ligger hos flertallet af folket. Altså flertallet bestemmer. Beslutningerne træffes ved afstemning og af/eller folkevalgte repræsentanter, alt efter demokratiform. Der er
flere former for demokrati, bl.a. repræsentativt demokrati, hvor der sidder mennesker til at repræsentere en procentdel af folket ved afstemninger. En anden form for demokrati er direkte demokrati, hvor beslutningerne
er taget direkte af befolkningen ved hjælp af afstemninger.
Demokratigrad = en ligning, hvori man kan beregne graden af demokrati i et samfund. Ligningen: demokratigrad = antal samfundsbeslutninger x antal beslutningstagere / antallet af indbyggere . Eksempel: der antages at der bliver truffet 2000 beslutninger i Danmark og Sverige. Altså: demokratigraden Danmark = 2000 beslutninger x 175 beslutningstagere
/ 5.000.000 mennesker = 0,77. Demokratigraden Sverige = 2000 beslutninger x 349 beslutningstagere / 9.000.000 mennesker = 0,077.
Med denne ligning kunne man antage at det svenske demokrati er mere demokratisk end det danske. Men det er ikke endegyldigt, kun en teori.
Vetoret = en ret, som en vis person eller anden beslutningstagende enhed har til forhindre en given beslutning. Vetoretten kan dermed afværge en vedtagelse, selvom der i øvrigt er flertal for den. Mange statsoverhoveder ... Køb adgang for at læse mere

Er et fuldkommen demokrati muligt i USA?

[1]
Bedømmelser
 • 29-02-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Rigtig god opgave. meget inspirerende ;)