SRP om Enzymkinetik i Matematik A og Kemi A

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Kemi A)
 • 10
 • 40
 • 9771
 • PDF

SRP om Enzymkinetik i Matematik A og Kemi A

SRP'et arbejder med enzymkinetik i fagene Matematik A og Kemi A.
I kemi-delen gennemgår jeg teoretiske og praktiske beregninger til enzymkinetik, hvor jeg benytter matematikkene til at opstille en en matematisk model til at give en beskrivelse af enzymkinetik.

Studienets kommentar

Opgaven er i PDF Filformat
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Differentialligninger 5
Separation af de variable 5
Differentialligningen 8
Reaktionsorden 9
Reaktionshastighed 10
Oprensning af enzymet peroxidase ved gelfiltrering 11
Michaelis-Menten modellen 23
Michaelis-Menten funktionen samt dennes karakteristiske egenskaber 25
Følger peroxidase Michaelis-Menten kinetik? 26
Konklusion 29
Litteraturliste 30
Bilag 1 31
Bilag 2 32
Bilag 3 33
Bilag 4 34
Bilag 5 35
Bilag 6 36
Bilag 7 37
Bilag 8 38
Bilag 9 39
Bilag 10 40

Uddrag

"Indledning:
Enzymer udgør en ufattelig stor del af vores hverdag, da de er med til at katalysere utallige processer. Ethvert enzym har fra naturens side bestemte forhold, hvorunder de fungerer optimalt. På grund af mange års forskning er det blevet muligt at tilpasse enzymer forhold, som ellers ville ligge langt fra deres naturlige betingelser, og dermed gøre dem endnu mere brugbare.

Denne opgave behandler emnet enzymkinetik set ud fra både et kemisk og et matematisk perspektiv. Enzymkinetik er kort sagt studiet af de kemiske reaktioner, der katalyseres af enzymer med fokus på deres reaktionshastighed.

I kemi-delen vil jeg både beskæftige mig med teoretiske og praktiske beregninger til at belyse emnet enzymkinetik, hvor jeg i matematikken vil benytte en matematisk model til at beskrive enzymkinetikken, samt nogle af de væsentlige teorier bag denne.

Jeg vil bevise hvordan man løser differentialligninger af typen dy/dx=g(y)*h(x), da differentialligninger ofte bruges til at beskrive forskellige vækstmodeller. Ud fra beviset vil jeg så løse differentialligningen d[A]/dt=-k*[A]. Dette kan og vil jeg så benytte til at beskrive 0., 1. og 2. ordens reaktioner. På Københavns Universitet har jeg udført nogle eksperimenter med enzymet peroxidase.

Jeg vil på baggrund af disse eksperimenter gøre rede for enzymer som biokemiske katalysatorer. Herunder vil jeg desuden forklare, hvilke faktorer, der har indflydelse på enzymers specificitet og aktivitet. Enzymkinetik kan beskrives ved en hjælp af en matematisk model, som kaldes Michaelis-Menten modellen.

Jeg vil gøre rede for denne model og – Michaelis-Menten funktionen samt dennes karakteristiske egenskaber. Hvorefter jeg til sidst vil tilpasse mine resultater fra eksperimenterne på Københavns Universitet LIFE til en Michaelis-Menten kurve og bestemme værdierne KM og Vmax.

Jeg har anvendt den naturvidenskabelige metode til at løse denne opgave. Jeg har fået viden fra flere biokemi bøger og matematik bøger.

Derudover har jeg selvfølgelig også brugt materialet fra Københavns Universitet LIFE og dermed forsøgene til at få en bedre forståelse indenfor emnet enzymkinetik. Væsentlige noter og bilag vil i blive henvist til i teksten."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Enzymkinetik i Matematik A og Kemi A

[8]
Bedømmelser
 • 18-12-2010
  ok god. Men en alt alt for lang forsøgsbeskrivelse, som fylder rigtig meget. Det plejer man ikke at have med i SRP'er. Måske som bilag dog ikke så detaljeret i selve opgaven.
 • 09-11-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin besvarelse, men nogle steder bliver det for uddybende og usammenhængende
 • 30-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  god som inspiration...............
 • 28-10-2013
  god opgave :) med gode forklaringer gode struktur