Opgave 5: Engelsk Syge - Biologi A STX - August 2000

4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 (8 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 2.g

Fag

Biologi A

Karakter

12

Antal sider

2

Antal ord

565

Filformat

PDF

Opgave 5: Engelsk Syge - Biologi A STX - August 2000

Vi besvarer opgave 5 "Engelsk Syge", som stammer fra eksamenssættet august 2000 i biologi A på STX.

Indhold
a. Giv på baggrund af figur 1 en sandsynlig forklaring på, hvordan genet for sygdommen nedarves. Angiv herunder de mulige genotyper for personerne I-1, II-3 og III-7.
b. Hvad er sandsynligheden for, at et eventuelt femte barn af II-7 og II-8 får sygdommen? Begrund svaret.
c. Forklar, hvorfor undersøgelser af en blodprøve kan give oplysninger om fænotypen.

Uddrag
I generation I nedarver faren sin sygdom til pigerne i generation II, ud fra det kan vi se at det er en x – kønsbundet dominant sygdom, da ingen af drengene har fået sygdommen i II. Derved udelukker det også at hans sygdom er y-bundet. Den er dominant x-bundet da det er alle pigerne der har fået sygdommen.

Deres x får de for deres mor – både pigerne og drengene, så derfra har alle pigerne et rask x  Genotype: xx. Længere nede i generationen ses det at det også er drengene der kan få den Engelske syge, når de blot får deres x fra deres mor. Det er 50/50. Se opgave b. Hvis det havde været moderen der var syg ville hun have et sygt x, og så ville det højst sandsynligt ikke kun ville være piger der var blevet syge... [læs mere nu]