Energiressourcer, forbrug og konsekvenser

 • STX 2.g
 • Naturgeografi B
 • Ingen givet
 • 5
 • 1230
 • PDF

Rapport: Energiressourcer, forbrug og konsekvenser

Opgaven beskriver områder omkring olie, bla. udviklingen af olieproduktion og oliereserver.

Alternative energikilder til olie, bla. vindkraft og solenergi, samt muligheden for at udvinde denne form for energi i Danmark beskrives. Bla. vindforholdene tages i betragtning.

Indhold

Olien, produktion, fordeling af reserver og historisk udvikling
Muligheder for at producere energi i Danmark vha. vind
Muligheder for at producere termisk varme og solcelleenergi i Danmark
Hvilke former for alternativ energi kan man med fordel producere i Island?

Uddrag

Faldet i produktionen af olie omkring midten af halvfjerdserne og starten af firserne skyldtes at OPEC landende besluttede at begrænse udbuddet af olie.
Globalt set produceres der i asien i mange af de arabiske lande, Tyrkiet, Iran og Saudi Arabien, Indonisien og Nordøst Kina eks. Der kan findes olie i Afrika... Køb adgang for at læse mere

Energiressourcer, forbrug og konsekvenser

[2]
Bedømmelser
 • 05-05-2011
  super god opgave fint sprog, og den hjalp mig meget
 • 17-09-2014
  ikke dårligt, god besvarelse