SRO om Hubbertkurver og olie | Samf A og NG B

SRO om Hubbertkurver og olie | Samf A og NG B

Studieretningsopgave (SRO) om olieforsyning og nationaløkonomi i internationalt perspektiv. Opgaven er skrevet i samfundsfag A og naturgeografi B.

Problemformuleringen lød:
1. Beskriv Hubbertkurven og undersøg hvilke nationale og internationale økonomiske problemstillinger, der ligger i at indvindingen af olie følger en Hubbertkurve.
2. Undersøg/analyser hvordan olieimporterende lande skal tilpasse sig faldende adgang til olie og stigende oliepriser, kom herunder ind på hvilken betydning det kan få for et lands udenrigsøkonomi: betalingsbalance, udlandsgæld og konkurrenceevne. (Se kapitel 8 i Oikos)
3. Find i samfundsstatistikken/statistikbanken eller på skatteministeriets hjemmeside udviklingen i det såkaldte grønne skattetryk, diskuter hvilke konsekvenser en omlægning til et øget grønt skattetryk (under forudsætning af at det samlede skattetryk holdes konstant) vil have for:
- indkomstfordelingen
- konkurrenceevnen
- udbuddet af arbejdskraft

Indhold

Opgaveformulering: 1
Abstract 2
Indledning 4
Hubbertkurven og nationale og internationale økonomiske problemstillinger 5
Faldende adgang til olie og stigende olieprisers betydning for udenrigsøkonomi 8
Udviklingen i det grønne skattetryk og konsekvenserne af en forøgelse af den 12
Sammenfatning 16
Litteraturliste 17

Uddrag

Peak-oil er på manges læber her i det nye årti. Dette kan konstateres ved en hurtig søgning på søgeportalen Google, hvor en søgning på peak-oil giver 16.000.000 resultater. Hvor meget olie er der tilbage? Hvor lang tid vil der gå, før der ikke er mere olie tilbage? Hvad gør vi uden olien? Mange forskere og statsledere har forsøgt at svare på disse spørgsmål, men generelt er der meget usikkerhed om begrebet peak-oil. Denne opgave har til formål først at beskrive Hubbertkurven, og undersøge hvilke nationale og internationale økonomiske problemstillinger, der ligger i at indvindingen af olie følger en Hubbertkurve, samt at belyse via analyser, hvordan olieimporterende lande skal tilpasse sig faldende adgang til olie og stigende oliepriser. Opgaven vil herunder komme ind på hvilken betydning det kan få for et lands udenrigsøkonomi: betalingsbalance, udlandsgæld og konkurrenceevne. Til sidst vil opgaven diskutere hvilke konsekvenser en omlægning til et øget grønt skattetryk, dog under forudsætning af at det samlede skattetryk holdes konstant, vil have for indkomstfordelingen, konkurrenceevnen og udbuddet af arbejdskraft... Køb adgang for at læse mere

SRO om Hubbertkurver og olie | Samf A og NG B

[1]
Bedømmelser
  • 01-05-2011
    Givet af 2.g'er på STX
    En solid studieretningsopgave