Energi og motion | Stort projekt

  • HTX 1. år
  • Fysik A, Biologi B
  • 12
  • 37
  • 7368
  • PDF

Energi og motion | Stort projekt

Denne rapport hedder energi og motion. Den er lavet på HTX grundforløb. Der er forskellige udregninger fra forskellige sportsaktiviteter (spinning, step, styrketræning, og simulations cykel).
Derudover er der 3 sunde, og 3 usunde madretter med.

Indhold

Titelblad 2
Indledning 6
Hvad er kraft? 7
Hvad er energi? 8
”Gåning” 8
Formål 8
Forsøgsbeskrivelse 8
Teori 9
Data 9
Hvilepuls 9
Aktivitetspuls 9
Resultater 10
Delkonklusion 10
Step 11
Forsøgsbeskrivelse 11
Teori 11
Data 12
Resultatbehandling/Diskussion 12
Delkonklusion 13
Spinning 13
Forsøgsbeskrivelse 13
Teorien 13
Data 14
Spinningen 14
Cyklerne med fladskærm 14
Resultatbehandling 15
Spinningen 15
Nicklas - Biologiske arbejde udført 15
Mikkel - Biologisk arbejde udført 16
Cyklerne med fladskærme 16
Nicholas – Samlet cykel tid 16
Nicholas - Fysiske arbejde 16
Nicholas - Biologiske arbejde 16
Nicholas - Restitutionstiden 17
Nicholas - Kraften pedalerne blev påvirket med under cyklingen 17
Regin – Samlet cykel tid 17
Regin - Fysiske arbejde 17
Regin - Biologiske arbejde 17
Regin - Restitutionstiden 18
Regin - Kraften pedalerne blev påvirket med under cyklingen 18
Delkonklusion 18
Bænkpres forsøg 19
Forsøgsbeskrivelsen 19
Teorien 19
Resultater 19
Fysiske arbejde 20
Delkonklusion 21
Samlet diskussion 22
Konklusion 23
Dansk delen - Mad 25
Hvad er sund mad? 25
De 8 kostråd 25
Kostrådene 25
Hvad er usund mad? 26
Hvad er protein? 26
Hvad er fedt? 26
Hvad er kulhydrater? 27
Retter 29
Pizza – Usund opskrift 29
Derfor er den usund 30
Pizza - Sund opskrift 30
Derfor er den sund 32
Karry-kylling med blåbær og gojibær pilau-ris (4 per) – Sund opskrift 33
Derfor er den sund 34
Bacon bøffer med friture pommes friter (2 per) – Usund opskrift 34
Derfor er den usund 35
Grov pasta med hjemmelavet tomatsovs (2 per)– Sund opskrift 35
Derfor er den sund 35
Napoleonshatte – Usund opskrift 36
Derfor er den usund 36
Dansk evaluering 38

Uddrag

Indledning
I denne rapport vil vi undersøge det fysiske og biologisk arbejde udført ved nogle aktiviteter. Hvad usund og sund mad er, samt forklaring på hvad fedt, kulhydrater og proteiner er. Rapporten vil give dig et indtryk af hvordan du burde sætte din kost sammen. Vi konkluderer hvilken af de aktiviteter, som er den mest effektive i forhold til energiforbruget. Vi har medtaget 4 aktiviteter; gåning, spinning, step og styrketræning. Vi vil konkludere på aktiviteterne ved hjælp af vores udregninger for det biologiske og fysiske energiforbrug.

Hvad er kraft?
En kraft er en fysisk beskrivelse af en påvirkning, som får et legeme til at accelerere. Den faktiske acceleration er bestemt ved en sum af alle kræfter som virker på legemet. Denne kraft refereres oftest til den resulterende kraft, som bliver forkortet Fres. Enheden for kraft er Newton.
Definitionen for denne kraft beskrives som F = m(masse)*a(acceleration)
Den mest kendte og almindelige kraft som vi kender til, er tyngdekraften, som kaldes Ft. Isaac Newton, opdagede denne kraft, og det blev grundlaget til de love vi kender i dag. Newton lavede 3 love.
I dag ved vi, at tyngdeaccelerationen er lig med 9,82 meter per sekund i Danmark. Det varigere dog alt efter hvor i verdenen man befinder sig. Jo tættere man er på ækvator jo lavere er den. Det er også derfor man ikke sender rumsonder op tæt ved ækvator.

Den første lov siger at: "Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse."
Altså hvis summen af de kræfter, der bevæger et legeme er lig med 0, vil legemet stå stille eller bevæge sig med konstant hastighed, altså ikke accelererer.
Dette er loven der lægger grunden for forståelsen af hvad et inertialsystem er for noget. Dette findes i rummet, og som vi alle ved, kan en bold i rummet i princippet drive uendeligt med samme hastighed så snart den har fået et lille puf. Dette forudsætter naturligvis at bolden ikke kommer for tæt på planeter, kometer eller andre himmellegemer, eftersom bolden da vil blive påvirket med en kraft ud fra massevirkningsloven, som er lavet af Einstein.

Newtons anden lov lyder således: "En resulterende kraft er lig ændringen i et legemes impuls."
Altså Fres = masse * acceleration.
Newtons tredje lov siger: "Et legeme der påvirker et andet legeme med en kraft, vil blive påvirket med en lige stor modsat rettet kraft."
Altså er aktion lig med reaktion. Dette beviser hvorfor folk ikke flyver 5 meter tilbage, når de bliver skudt, som det ses i film. Hvis manden der bliver skudt flyver 5 meter så vil manden, der skyder også flyve 5 meter den modsatte vej... Køb adgang for at læse mere

Energi og motion | Stort projekt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.