SOP om Carlsberg med Værdiansættelse i Matematik og VØ

SOP om Carlsberg med Værdiansættelse i Matematik og VØ

SOP'et indeholder en analyse og beskrivelse af Carlsberg, med det formål at komme frem til om Carlsbergs aktie er overvurderet - Opgaven er skrevet i Matematik A og Virksomhedsøkonomi A.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 3
Metode, metodevalg og afgrænsning 3
Historien bag Carlsberg A/S 4
Regnskabsanalyse af Carlsberg 5
Konklusion på rentabilitet 7
Soliditet og gældssætningsgrad 7
Gearing 8
Samlet konklusion på regnskabsanalysen 9
Strategisk analyse af Carlsberg 9
PEST-analyse 10
SWOT- analyse 12
Matematik – lineær regression 13
Lineær regression 14
Mindste kvadrats metoden 14
Konstanterne i den lineære regressionsmodel 15
Partiel differentiering 16
Bevis for regressionsmodellen 16
Korrelations- og determinationskoefficienten 19
Carlsbergs aktie historik 19
Risikoen aktionærerne bærer ved investering i Carlsberg 20
Carlsbergs historik på en 1 års periode 20
Carlsbergs historik på 5 måneders periode 21
Risikoen for Carlsberg 21
Værdiansættelsen for Carlsbergs aktie 21
WACC og tilbage diskonterings faktoren 22
Den endelige værdiansættelse 25
Diskussion af lineærregression som metode 25
Konklusion 26
SRP – bilag 28
Litteraturliste 30
Oversigt over bilag 32

Uddrag

Indledning
I tider hvor en stadig bredere og dybere finanskrise rammer os, er det ikke kun arbejdsløshed, der får mange mennesker til at gå personlig konkurs. Det kan også skyldes at mange store investeringer i det risikofyldte aktiemarked, hvor mange formuer de sidste år, er som forsvundet som dug for solen.
Igennem finanskrisen har aktiemarkedet vist flere og større dyk end nogensinde. Det er derfor vigtigt at risiko, afkast og pris på aktien stemmer over ens.
Jeg vil derfor med denne opgave fortage en værdiansættelse af Carlsberg A/S ved hjælp af værdiansættelsesprocessen.
Valget af Carlsberg er ikke tilfældigt. I foråret 2008 opkøbte de Scottish & Newcastle. For at kunne opkøbe S&N måtte Carlsberg optage en stor milliard gæld. Den store mia. gæld og de kommende spiritus afgifter i Rusland, har gjort den ellers tidligere forholdsvis stabile Carlsberg aktie til en ustabil aktie.

Metode, metodevalg og afgrænsning
Min hensigt med opgaven er at komme frem til en værdiansættelse af Carlsberg A/S. Jeg vil ud fra eksterne vurderinger herunder virksomhedsøkonomiske analyser, såsom regnskabsanalyser og strategiske analyser.
I regnskabsanalysen vil jeg vurdere Carlsbergs rentabilitet, soliditet og likviditet. Det skal nævnes, at det ikke har været muligt at omforme/ specificere de kontante kapacitetsomkostninger i resultatopgørelsen. Den er dog opstillet sådan, at den giver det mest restvisende billede. Til sidste vil der komme en sammenligning med tal fra Heineken, som Carlsberg i øjeblikket kæmper med, om at blive det 3 største bryggeri i verden .
Idet øl er størstedelen af deres indtjening vil dette være i fokus i den strategiske analyse som indeholder Porters 5 forces og PEST-analysen. De strategiske analyser og regnskab analysen vil jeg samle i en SWOT, som vil give et retvisende billede af Carlsbergs nuværende situation.
Ved hjælp af lineærregression vil jeg tilnærmelsesvis foretage en vurdering af Carlsbergs aktiens historiske udvikling. Jeg vil herved forsøge at sammenligne denne udvikling med den tidligere fundne subjektive risiko. For at finde den lineære regression vil jeg beregne mindste kvadrats metode, der tager højde for udsvinget af den lineære linje i forhold til kurs svingene.
Til sidst vil jeg bruge FCF-modellen til at udforme budgettet samt værdiansættelsen af Carlsberg A/S . Herved vil udregningen af det frie cash flow være en forsimpling – hvilket uddybes senere.
Det er her også vigtigt at sige jeg er en ekstern analytiker og kender derfor ikke til interne forhold.
Til slut i min opgave vil jeg diskutere den lineære regression som metode til at risiko vurdere aktier... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg med Værdiansættelse i Matematik og VØ

[6]
Bedømmelser
 • 24-10-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Udemærket opgave :)Den har en masse gode modeller med, som helt klart er brugbarer idet det er meget bredt og jeg har hvert fald fået inspiration til min egen srp
 • 04-11-2010
  Givet af HHX-elev på 3. år
  supergod opgave.. tungt stof men god til inspiration..
 • 02-05-2013
  fint opgave til inspiration
 • 25-05-2011
  jvfvikvnvaqvqvkjvnqvkjnaqvjnaqvjknavkjnvkjnvkjvaq

Materialer relateret til SOP om Carlsberg med Værdiansættelse i Matematik og VØ.