SRO om idrætsudøveres fysiologiske præstationskrav

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi B, Matematik A)
  • 7
  • 21
  • 5097
  • PDF

SRO om idrætsudøveres fysiologiske præstationskrav

SRO i Matematik A og Biologi B om en idrætsudøvers fysiologiske præstationskrav.

Problemformulering:
Forbedrer opvarmning en idrætsudøvers præstation og er der faglige dokumenterede begrundelser for, at piger og drenge ikke kan konkurrerer imod hinanden?

Lærers kommentar

Bio/idrætsdelen:
Jeres opgave hænger fint sammen og der er en tydelig rød tråd. I idrætmæssig sammenhæng klarer i det faglige super fint, men i biosammenhængen så mangler der nogle detaljer. For begge fag gælder det, at I ikke forholder jer til coopertest-profil-kravet, hvilket jo ikke er så godt.
I har et ganske udmærket teoriafsnit omkring energiomsætningen – her kunne i med fordel have været lidt mere detaljerede i forhold til det biokemiske og suppleret med figurer. I forhold til opgavekravet (se nedenfor) omkring pulsprofil og krav til løberen leverer I ikke varen fulgt ud, i redegør for energiomsætningen men bruger den ikke på en konkret pulsprofil
”Med udgangspunkt i konkrete målinger af puls og/eller laktat samt en subjektiv vurdering af anstrengelsesgraden (anvend evt. BORG skala) skal I diskutere hvilke aerobe og anaerobe krav der er til løberen under testen. I den forbindelse skal I lave en detaljeret redegørelse for substratforbruget under arbejdet”
På baggrund af denne mangel så ender opgaven på et 7 tal

Matematik:
I må aldrig angive værdier, som I har aflæst på en figur som ikke er vedlagt
Husk også at konkludere, når I har nogle tal
I skal huske at angive matematikbogen som kilde også
Der er en del mangler i besvarelsen- I svarer jo reelt ikke på første del af opgaven , Kar. 4

Studienets kommentar

Opgaven indeholder løbende lærers kommentar og rettelser.

Indhold

Abstract 2
1. Indledning 4
2. Problemformulering 4
3. Coopertest 4
3.1 Coopertest – behandlet matematisk 4
4. Coopertest – behandlet biologisk 6
4.1 Anaerob energiomsætning 7
4.2 Aerob energiomsætning 8
4.3 Ionkanaler 9
4.4 Borg-skala 10
4.5 Arbejdskravanalyse 11
5. Vores forsøg - 400 m løb med og uden opvarmning 14
5.1 Overgang fra hvile til arbejde 14
5.2 Opvarmning 15
5.3 Arbejdets tre faser 16
5.4 Hypotese 17
5.5 Forsøgsbeskrivelse 17
5.6 Dokumentation 17
5.7 Resultatbehandling 19
6. Konklusion 19
7. Litteraturliste 20

Uddrag

1. Indledning

I nutidens verden, findes der mange forskellige slags løb. I denne opgave vil vi bl.a. komme ind på, korte distancer som er kendetegnet ved deres eksplosive arbejde, store muskler og lange distancer som er kendetegnet med stor udholdenhed. Vi vil komme ind på hvordan forholdene i åndedrættet, kredsløbet og musklerne er under korte og lange distancer.

Ydermere vil vi komme ind på en Cooper-test vi har gennemført på La Santa. Vi vil anvende BORG-skalaen og efterfølgende diskutere hvilke aerobe og anaerobe krav der er til løberen under Cooper-testen.

I opgaven vil vi også lave en matematisk behandling af selve Cooper-testens resultater, og undersøge om de resultater vi har fået er normalfordelte. Efterfølgende bestemmer et gennemsnit af samtlige kondital og fordeler personer i om de har en god eller dårlig kondi.
Vi skulle også teste en hypotese der lød: ” konditallet for piger og drenge er ens” med formlen der hedder enchi-i-anden-test ( ).

Til sidst har vi lavet et mini-interventionsstudie, hvor vi nøje vil undersøge en udvalgt faktors betydning for præstationen i en selvvalgt disciplin. Vi valgte at undersøge om opvarmning inden man skal udføre et arbejde, har en indflydelse på løberens præstation eller ej. Til denne del af opgaven har vi relevant teori, opstilling af hypotese, forsøgsbeskrivelse, dokumentation, resultatbehandling og konklusion.

3. Coopertest
På La santa løb 2.x og 2.w en Coopertest, resultaterne fra Coopertesten vil nu blive matematisk be-handlet og de biologiske processer under en Coopertest vil blive forklaret... Køb adgang for at læse mere

SRO om idrætsudøveres fysiologiske præstationskrav

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om idrætsudøveres fysiologiske præstationskrav.