Emneopgave - Regnskabsanalyse

  • HHX 2. år
  • Matematik A
  • 12
  • 12
  • 2466
  • PDF

Emneopgave - Regnskabsanalyse

Gennemgang af de vigtigste elementer af regnskabsanalyse på 12 sider, inkl. egne eksempler.

Uddrag

Ved regnskabsanalyse forstås en grundig undersøgelse af en virksomheds årsregnskab. På baggrund af de nøgletal m.m. som er indeholdt i en regnskabsanalyse, kan man vurdere en virksomheds øko-nomiske situation og samtidig få et overblik over hvordan virksomheden har udviklet sig gennem årene. Desuden kan regnskabsanalysen give et praj om hvordan det vil gå med virksomhedens økonomi i fremtiden. Desuden kan regnskabsanalysens indhold fx med fordel tages med i overvejelserne omkring hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at investere i eller samarbejde med en given virksomhed i fremtiden, eller om risikoen der er forbundet med dette, vil være for stor. En regnskabsanalyse udarbejdes typisk af virksomheden selv (som en del af virksomhedens økonomistyring - en slags evaluering) eller af virksomhedens eksterne interessegrupper (som fx virksomhedens bankforbindelse eller leverandører). En analyse der udarbejdes af virksomheden selv kaldes en intern regnskabsanalyse, mens en regnskabsanalyse der udarbejdes af virksomhedens eksterne interessegrupper kaldes en ekstern regnskabsanalyse. En regnskabsanalyse kan anvendes som enten en tidssammenligning, hvor man sammenligner virksomhedens økonomiske udvikling igennem en årrække (fx 3-5 år), for at gøre virksomheden i stand til at give en vurdering af den... Køb adgang for at læse mere

Emneopgave - Regnskabsanalyse

[1]
Bedømmelser
  • 08-05-2016
    lkxjdgl dsj gædskjæsdjf æsdjføæadfjæadsjaæ