SSO om antipsykiatri og analyse af Gøgereden og Family Life

SSO om antipsykiatri og analyse af Gøgereden og Family Life

SSO i Dansk A om antipsykiatri og analyse af romanen "Gøgereden" Ken Kesey fra 1971 og filmen "Family Life" (Wednesday's Child) af Ken Loach fra 1971.

Indhold

I. Indledning side 3

II. Redegørelse:
 Ronald David Laing side 4
 Elektrostimulation og medicinsk behandling side 4
 Antipsykiatri side 5

III. Analyse af Family Life side 6
 Antipsykiatri i Family Life side 7

IV. Analyse af Gøgereden side 10
 Antipsykiatri i Gøgereden side 13

V. Diskussion:
 Årsager til antipsykiatriens popularitet i 60'erne og 70'erne side 15

VI. Konklusion side 17

VII. Litteraturhenvisninger side 18
VIII. Litteraturliste side 19

Uddrag

I. Indledning
Samfundets opfattelse af hvad der er sygt ændrer sig løbende med samfundets ”sindssyge” tilstand. Den sindssyge tilstand defineres af majoritetens normer og idealer i forhold til det normale, men hvor sund er samfundets sunde fornuft, eller hvor sindssyg er den sindssyge? . Gøgereden og Family Life er begge debatskabende, tankevækkende og virkelighedstro skildringer af psykisk syge og deres omgivelser. De er en kritik af samtiden og dens psykologiske opfattelse.

Denne opgave vil først indeholde en redegørelse for Ronald David Laings idé om antipsykiatri, samt hans kritik af de traditionelle behandlingsmetoder. Jeg har valgt først at redegøre for Laings antipsykiatri, da det efter min vurdering er en nødvendig baggrundsviden for en dybdegående analyse af Gøgereden og Family Life. For en yderligere forståelse af familiens indflydelse på patientens lidelser har jeg arbejdet med R. D. Laings og A. Estersons Familieliv. Bogen omhandler 11 undersøgelser, eller eksempler om man vil, af psykisk syge patienter med vægt på deres familiesituation i forhold til patientens lidelser. Jeg bruger ikke undersøgelserne direkte i opgaven, men som baggrund for en bedre forståelse af Ken Keseys og Ken Loachs måde at fremstille antipsykiatrien og samfundet.
På baggrund af redegørelsen vil der være en general analyse af romanen Gøgereden og filmen Family Life, hvor jeg har valgt at separere forfatternes fremstilling af antipsykiatrien fra den generelle analyse og lavet et afsnit tilegnet disse, da de er essentielle i sig selv. Der vil dog være perioder hvor den generelle analyse og afsnittet med fremstillingen af antipsykiatrien vil supplere hinanden. Fx ved personkarakteristikkerne vil dette være gældende, da personlighederne hænger uløseligt sammen med forfatternes fremstilling af antipsykiatrien. Samtidig forudsætter jeg at den episke udvikling er kendt, da handlingen kun vil blive gennemgået løbende i analysen.
Endeligt vil der være en diskussion om hvorfor antipsykiatrien var så populær i 60'erne og 70'erne, som var den samme periode for udgivelsen af Gøgeredens første udgave og filmen Family Life... Køb adgang for at læse mere

SSO om antipsykiatri og analyse af Gøgereden og Family Life

[3]
Bedømmelser
  • 18-12-2006
    super
  • 27-03-2007
  • 22-02-2005