Elektrondiffraktion - Rapport i Fysik A

  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 10
  • 8
  • 1488
  • PDF

Elektrondiffraktion - Rapport i Fysik A

Rapporten handler om elektrondiffraktion.

Formål
Formålet med dette forsøg er at påvise elektroners bølgenatur, samt at bestemme afstanden mellem forskellige atomare gitterplaner i grafit (gitterkonstanten d).

Lærers kommentar

Fin opgave. Godt beskrevet databehandling

Elevens kommentar

Mangler dog lidt mere kød på fejlkilderne

Studienets kommentar

Forfatter har ikke styr på fejlkilder og usikkerheder. Det skal man have på fysik A for at få topkarakter. Fejlkilder vil påvirke resultatet i en bestemt retning, og man skal helst angive denne retning. Usikkerheder vil ikke påvirke resultatet i en bestemt retning.

Indhold

Formål
Procedure
Teori
Databehandling og resultater
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Procedure
Ved brug af et elektronrør, der består af en elektronkanon med en katode i form af en glødetråd og en anode, kan elektroner accelereres op. Med en spændingsforskel på nogle kV mellem anode og katode frembringes nemlig en stråle af elektroner, hvor elektronerne meget nær har samme hastighed. Elektronerne passerer derefter igennem et folie med et polykrystallinskgrafitlag, hvorefter de rammer et fluorescerende lag på rørets forende, hvilket gør at de interfereres og dermed udsender lys. Når elektronerne bliver accelereret, afhænger accelerationen af spændingsforskellen U. Des højere spændingsforskel, des hurtigere acceleration, og jo højere accelerationen bliver, jo mindre bliver cirklerne. Cirklerne er synlige ved konstruktiv interferens, hvor eksempelvis to bølgetoppe eller to bølgedale rammer hinanden.

Ved forskellige spændingsforskelle mellem anode og katode aflæste vi diametrene af ringene med en skydelære. Her forsøgte vi så vidt muligt aflæse midt i ringene hver gang... Køb adgang for at læse mere

Elektrondiffraktion - Rapport i Fysik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.